Skattefritt boligsalg når du ikke kan bo hjemme

Gå til hovedinnhold

Skattefritt boligsalg når du ikke kan bo hjemme

Kan man selge boligen skattefritt hvis man blir alvorlig syk og havner på sykehus eller aldershjem for en lengre periode? Eller må man forte seg å selge?

Gammel dame i seng på sykehuset. Lege og sykesøster ved siden av.
Sykdom gir unntak:  Blir du syk, eller må flytte på institusjon på grunn av alder, inntrer det som kalles brukshindring.

De fleste av oss vil helst unngå å betale skatt på verdistigningen når man skal selge bolig. Har man bodd lenge på samme sted, kan boligverdien ha doblet seg flere ganger. Kjøpte du en leilighet i Oslo for 3 millioner kroner i 2000, er boligen verdt ca. 13 millioner nå. Prisstigningen har vært på formidable 340 prosent. Men for å selge skattefritt, må man ha bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene før man selger. Hva skjer når man blir syk og blir liggende på sykehus eller institusjon i mer enn 12 måneder?

Sykdom gir unntak

– Du kan ta det helt med ro, beroliger skatteadvokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne. – Blir du syk, eller må flytte på institusjon på grunn av alder, inntrer det som kalles brukshindring. Har du brukt boligen som fast bolig og må flytte fra den på grunn av helsemessige grunner, opparbeider du deg fortsatt brukstid i boligen. Du trenger altså ikke selge for unngå skatt!

Det er ingen frist som løper. Brukshindringen kan løpe livet ut. Og du kan leie ut boligen du selv er forhindret fra å bruke uten at du straffes for det.

– Du må imidlertid betale skatt av leieinntektene, påpeker Olsen Krokmoen.

Gjelder også ny jobb

Regelen om brukshindring gjelder også hvis du for eksempel må flytte på grunn av ny jobb, militærtjeneste eller havner i fengsel for en periode.

– Men da er det en forutsetning at du ikke kjente til eller burde vært kjent med at du måtte flytte, poengterer advokaten.

Hvis du for eksempel bor i Oslo og får ny jobb i Bergen, kan du altså opparbeide deg botid i Oslo selv om du flytter vestover. Men det forutsetter at du leier eller sover på sofaen hos venner eller familie.

Det er tilstrekkelig at én av ektefellene oppfyller kravet til brukshindring for at begge ektefellene skal opptjene brukstid ved ikke-bruk, men denne regelen gjelder ikke for samboere.

– Ønsker du å beholde boligen i Oslo, og kjøper en ny leilighet i Bergen i tillegg, er det ikke lenger en brukshindring. Du kan ikke opparbeide botid to steder samtidig, sier Øistein Olsen Krokmoen. 

Det er imidlertid et unntak: Hvis boligen du kjøper i Bergen er en pendlerbolig, kan du opparbeide botid begge steder. Men da må du reise frem og tilbake mellom de to byene.

– Denne regelen er ikke lovfestet, men dette følger av forarbeidene og praksis, forteller advokaten.

Separasjon og skilsmisse

Det kan gå mange år før boligen til et ektepar eller samboere med felles barn blir solgt hvis de flytter fra hverandre. Kanskje blir en av partene boende med barna, og den andre flytter ut.

– Selv om man melder flytting og får folkeregistrert adresse et annet sted, får den som flytter ut godskrevet botid så lenge den andre blir boende der uten avbrudd, forteller Øistein Olsen Krokmoen. – Dette gjelder også når den som flytter ut kjøper ny bolig. I et slikt tilfelle opparbeider man botid begge steder, sier han.

 

Denne artikkelen ble første gang publisert i Hus & Bolig nr. 2 2024.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer