Unngå forsikring du ikke trenger

Gå til hovedinnhold

Unngå forsikring du ikke trenger

Boligkjøperforsikring kan være en fin motvekt mot selgers eierskifteforsikring, men undersøk først hva du har innbakt i andre forsikringer, som innboforsikringen din.

Denne artikkelen stod på trykk i bladet Hus & Bolig i april 2016. Siden den gang har Forbrukerombudet kommet med nye krav, som de opplyser om at samtlige selgere av boligkjøperforsikring nå følger. Les mer om dette i faktaboksen til høyre i saken.

Etter å ha leid samme leilighet i 16 år ble Harald Tollefsen i fjor nødt til å flytte da utleieren skulle selge. I en alder av 71 år bestemte Tollefsen seg for å kjøpe sin første leilighet.

– Jeg var på en god del visninger før jeg endelig fikk tilslag på en leilighet tidligere i år, forteller han.

Da den ferske boligeieren skulle signere kjøpskontrakten tok han med seg vennen Peter Batta, som er generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, på kontraktsmøtet for å få hjelp til å gå gjennom kontrakten.

– Jeg ville bare underskrive, men var redd det ville ta flere timer å lese gjennom alt i kontrakten, så det var godt å ha med seg litt hjelp, sier Tollefsen.

Da de under kontraktsmøtet kom til punktet som omhandlet kjøpesummen, stod boligkjøperforsikring på lista over omkostningene. Tollefsen ønsket ikke å tegne boligkjøperforsikring, og valgte derfor å stryke over den med penn.Harald Tollefsen. Foto: Tuva Bønke GrønningHarald Tollefsen. Foto: Tuva Bønke Grønning

– Jeg hadde nok oversett dette hvis jeg ikke hadde med meg Batta. Jeg følte meg trygg på at det var et godt kjøp, og følte ikke noe behov for denne forsikringen. Men jeg hadde nok ikke lagt merke til den, sier Tollefsen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Sender ut informasjon i forkant

Det var Joachim Staal, eiendomsmegler og partner hos iHus Grønland, som solgte leiligheten. Staal forteller at kontrakten som ble brukt er en standard kontrakt. Videre forklarer han at de alltid sender ut akseptbrev og utkast til kontrakten til kjøper i forkant av kontraktsmøtet. Sammen med dette følger også informasjon om boligkjøperforsikring.

– I akseptbrevet ber vi kjøper ta stilling til boligkjøperforsikring, og gi beskjed til megler om dette er av interesse eller ikke. I utkastet til kontrakten er også dette satt opp som en del av malen. Dersom kjøper sier at de ikke ønsker å tegne forsikringen, ville ikke denne kostnaden fremkomme i kontrakten, sier eiendomsmegleren.

Staal opplever at flertallet av boligkjøpere velger å tegne boligkjøperforsikring.

– Noen sier fra om at de ikke vil ha det. Da skriver jeg ut et nytt eksemplar av kontrakten hvor denne utgiften ikke er mer, sier han.

Når det gjelder salget til Tollefsen i januar, forteller Staal at han aldri fikk noen tilbakemelding fra Tollefsen om endringer i kontrakten eller om valg av boligkjøperforsikring, og at boligkjøperforsikringen derfor var lagt inn i utkastet da de kom til kontraktsmøtet.

– Det stemmer nok. Jeg la rett og slett ikke merke til denne forsikringen før Peter anbefalte meg å stryke den under kontraktsmøtet, sier Tollefsen.

– Forbrukerne vet ikke nok

Etter å ha vunnet en budrunde er det mye en fersk boligeier må tenke på. Tollefsen er ikke alene om ikke helt å få med seg hva boligkjøperforsikring er og at denne kan velges bort. Tonje Hoved Skjelbostad, fagdirektør hos Forbrukerombudet, forteller at de skal se nærmere på akkurat denne typen problemstilling i 2016.

– Vi har så vidt startet å kikke litt på det. Vi har fått flere henvendelser som går på mangelfull informasjon om forsikringen og at megler ikke har opplyst om at dette er en frivillig forsikring, forteller hun.

Ombudet vil se på hvordan denne typen forsikring markedsføres og hvilke rutiner meglerne har med tanke på å opplyse kundene om at dette er frivillig og hva det faktisk dekker.

Skjelbostad er opptatt av det skal gå tydelig frem at forsikringen er et frivillig tilbud. Utgangspunktet er at kjøperen aktivt skal ta stilling til om de ønsker dette, og ikke at de må takke nei hvis de ikke ønsker det. I tillegg må det opplyses om hva forsikringen dekker, og hva den ikke dekker.

– Vi er opptatt av at forbrukenes ikke skal villedes til å inngå avtaler uten å være klar over det. Tilleggsprodukter skal presenteres som «tilvalg», eller nettopp tilleggsprodukter – ikke noe som er en obligatorisk utgift i forbindelse med boligkjøp, sier hun.

Skjelbostad tror de færreste boligkjøpere vet hva en boligkjøperforsikring egentlig dekker, og hva alternativene er.

– De fleste forbrukere er dessverre litt for lite opplyst når de går inn i et boligkjøp. Det er veldig viktig å få denne informasjonen på forhånd. På et kontraktsmøte vil nok terskelen for å takke nei til noe megleren anbefaler være mye høyere. Vi er opptatt av at forbrukeren ikke skal føle seg presset, sier hun.

Begrunnet anbefaling

Spesialrådgiver Arne Solberg i Finanstilsynet forteller at eiendomsmeglingslovens krav til god meglerskikk innebærer at eiendomsmeglere vil kunne ha en plikt til å orientere sine kunder om at det finnes forsikringer for både boligselgere og boligkjøpere.

– Men det er ingen generell plikt for eiendomsmeglingsforetak å anbefale eierskifteforsikring eller kjøpsforsikring. Meglers eventuelle anbefaling av en slik forsikring skal være begrunnet i det konkrete oppdraget, påpeker han.

Solberg mener at i en del tilfeller vil kunden være lite tjent med en slik forsikring.

– For eksempel vil ikke selger ha særlig behov for eierskifteforsikring hvis salgsobjektet er en gammel bolig som trenger totalrenovering. I disse tilfellene skal eiendomsmegleren naturligvis ikke anbefale produktet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer