Slik leser du boligprisstatistikken

Gå til hovedinnhold

Slik leser du boligprisstatistikken

Boligprisstatistikken kommer første arbeidsdag hver måned. Selv om boligprisene stiger kan den underliggende trenden være negativ.

- Er det rart man blir forvirret?

- Nei, det er ingen tvil om at vi sliter litt med å fremstille dette materialet på en pedagogisk måte, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Finn Tveter.

Statistikken gis ut av NEF i samarbeid med Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no og Econ Senter for økonomisk analyse. Den utkommer i begynnelsen av hver måned hele året

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

 

Forvirrende tall

- Det hersker mest forvirring rundt den nominelle boligprisveksten satt opp i mot den sesongkorrigerte. Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Denne er ikke så vanskelig å forstå, sier Tveter.

 Den nominelle prisstigningen forteller oss altså hva gjennomsnittsprisene på boliger har økt med i faktiske kroner og ører fra en måned til den andre, omregnet i prosent.

- Så kommer de sesongkorrigerte tallene. Disse er vanskeligere å forstå. De forteller hva som er normal prisstigning i samme periode foregående år, forklarer Tveter.

- Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med ”normalen”, forteller han.  

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenlikner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet i forhold til samme periode foregående år, får man et negativt tall.

- Dersom prisstigningen i januar viser seg å være en prosent, er dette altså en langt dårligere prisstigning enn hva som er normalt for denne måneden. Dermed blir tallet negativt når man sesongkorrigerer, utdyper Tveter.

 

Får frem helhetsbildet 

- Poenget her er å få med seg hele bildet. Det er store sesongvariasjoner med naturlige topper og bunner i boligmarkedet. Da er det alltid interessant å sammenlikne en eventuell økning, med det samme tallet fra året før, sier han.

- Det er viktig å bruke flere måter å måle veksten på for å danne seg et helhetlig bilde av boligmarkedet.

Statistikken gir et detaljert bilde av boligmarkedet i hele landet. Samtidig viser den blant annet også omløpshastigheten i markedet.

- Det er naturlig å legge merke til disse tallene også. Hvor lang tid det tar å selge en bolig i et område påvirker boligprisene. Er det høy rift om boligene blir de solgt fort og prisene vil normalt stige fordi det som oftest blir budrunder, sier Tveter.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer