Slik leser du boligprisstatistikken

Gå til hovedinnhold

Slik leser du boligprisstatistikken

Boligprisstatistikken kommer første arbeidsdag hver måned. Selv om boligprisene stiger kan den underliggende trenden være negativ.

- Er det rart man blir forvirret?

- Nei, det er ingen tvil om at vi sliter litt med å fremstille dette materialet på en pedagogisk måte, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Finn Tveter.

Statistikken gis ut av NEF i samarbeid med Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no og Econ Senter for økonomisk analyse. Den utkommer i begynnelsen av hver måned hele året

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

 

Forvirrende tall

- Det hersker mest forvirring rundt den nominelle boligprisveksten satt opp i mot den sesongkorrigerte. Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Denne er ikke så vanskelig å forstå, sier Tveter.

 Den nominelle prisstigningen forteller oss altså hva gjennomsnittsprisene på boliger har økt med i faktiske kroner og ører fra en måned til den andre, omregnet i prosent.

- Så kommer de sesongkorrigerte tallene. Disse er vanskeligere å forstå. De forteller hva som er normal prisstigning i samme periode foregående år, forklarer Tveter.

- Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med ”normalen”, forteller han.  

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenlikner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet i forhold til samme periode foregående år, får man et negativt tall.

- Dersom prisstigningen i januar viser seg å være en prosent, er dette altså en langt dårligere prisstigning enn hva som er normalt for denne måneden. Dermed blir tallet negativt når man sesongkorrigerer, utdyper Tveter.

 

Får frem helhetsbildet 

- Poenget her er å få med seg hele bildet. Det er store sesongvariasjoner med naturlige topper og bunner i boligmarkedet. Da er det alltid interessant å sammenlikne en eventuell økning, med det samme tallet fra året før, sier han.

- Det er viktig å bruke flere måter å måle veksten på for å danne seg et helhetlig bilde av boligmarkedet.

Statistikken gir et detaljert bilde av boligmarkedet i hele landet. Samtidig viser den blant annet også omløpshastigheten i markedet.

- Det er naturlig å legge merke til disse tallene også. Hvor lang tid det tar å selge en bolig i et område påvirker boligprisene. Er det høy rift om boligene blir de solgt fort og prisene vil normalt stige fordi det som oftest blir budrunder, sier Tveter.