Kjøpe deg ny bolig?

Gå til hovedinnhold

Kjøpe deg ny bolig?

Her er sjekklisten som du bør ha med deg på visning for å unngå at boligdrømmen blir et mareritt.

De aller fleste av oss har fått med seg at man alltid bør lese taksten og samsvarserklæringen nøye.

Men mange glemmer at mye av det viktigste arbeidet legges ned på visningene, samt i oppfølgingen når du kommer hjem fra visningen.

Lett å miste fokus

Norges Takseringsforbund har utarbeidet en sjekkliste med viktige sjekkpunkter for deg som er på boligjakt. Den kan lastes ned her.

Den kan være nyttig å ha med seg på visning, slik at du minner deg selv på at det er viktigere å sjekke sluket på badet enn å se hvilken farge det er malt med på veggene.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Den gir deg også en påminnelse om hva du bør spørre megler og selger om, slik at du ikke mister fokus underveis og kommer hjem med flere spørsmål enn du hadde før du kom.

Du bør alltid sjekke nøye på visning og på egenhånd før du legger inn bud, da det er mye viktig informasjon å sette seg inn i når man skal kjøpe bolig.

Vær også ekstra på vakt for fuktproblematikk både innendørs og utendørs. 

Bad

 1. Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 2. Finnes kvitteringer eller garantier?
 3. Har fagfolk gjort arbeidene?
 4. Er rommet bygget etter Våtromsnormen? (må foreligge dokumentasjon)
 5. Renner vannet til sluket i dusjen? (bør testes)
 6. Er det tegn til synlig membran i sluk?
 7. Er det klemring til sluket?
 8. Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere.
 9. Er det sprekker i fliser?
 10. Er det sprekker i flisfuger?
 11. Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene?
 12. Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte.
 13. Hva må gjøres med badet for å oppnå ønsket standard?
 14. Holder det med å sette inn dusjkabinett og male?
 15. Eller må man anta at hele badet må fornyes?

Husk at et splitter nytt bad fort kan koste 150-200 000 kroner.

Kjøkken

 1. Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken (bunn), og på gulvet foran kjøkkenbenken.
 2. Alder og slitasje på innredningen
 3. Åpne kranen og sjekk vanntrykket. Dårlig trykk kan tyde på fortettede rør i gamle hus.

Husk at et splitter nytt kjøkken fort kan koste 50 000 kroner og oppover.

Elektrisitet

 1. Hvor gammelt er anlegget?
 2. Er det utført noen endringer eller nye installasjoner siden 1999?
 3. Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 4. Er det noe synlig "løse" ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 5. Når var siste kontroll? Er pålegg fulgt?
 6. Går sikringene ofte? (varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer)
 7. Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Husk at et nytt anlegg fort kan koste 50 000 kroner og oppover.

Vinduer/dører

 1. Sjekk for fuktskader og trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer. 
 2. Er vinduene punkterte? (luft mellom isolérlagene)
 3. Alder på vinduene (stemplet i karmen mellom glassflatene)

Husk at nye vinduer fort kan koste 5 000 kroner pr. stk.

Kjeller

 1. Er det noen typisk "kjellerlukt"? 
 2. Er det lufteventiler? Gamle hus har sjelden lufteventiler, og manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg. 
 3. Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer.
 4. Er ventileringen god nok? 
 5. Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer i kjelleren, og om han vet hva det skyldes. 
 6. Har det vært problemer med sopp eller skadedyr? 
 7. Er veggene kledd? Dvs. er det panel eller plater (spon, gips el) på vegger? 
 8. Er veggene i så fall isolert? 
 9. Når er disse arbeidene utført og av hvem? 
 10. Er det tregulv? Dvs. er gulvene oppforet?
 11. Når er disse arbeidene utført og av hvem?

Tak/takrenner

 1. Hvor gammelt er taket?
 2. Sjekk taket for ødelagte taksten.
 3. Alle områder der takflatene perforeres bør kontrolleres spesielt (piper, luftekanaler).
 4. Er det lekkasjer?
 5. Har det vært lekkasjer? 
  Misfarging i treverk, plater ol. på loftet.
 6. Se om takrennen er hel og pen, og om nedløpsvannet ledes bort fra huset.
 7. Om vinteren; er det istapper ved takrenne/gesims/raft? Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

Loft

 1. Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak.
 2. Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke.

Vann/avløpsledning

 1. Spør alltid om eldre septiktanker er utkoblet, og be om informasjon om hvordan dette ble gjort.
 2. Ble avløpsledningene skiftet? Ble det trukket plastrør i eksisterende betongrør?

Vegger utvendig

 1. Spør selgeren om det er isolasjon i veggene.
 2. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20 000 kWh i året. 
 3. Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Pipe

 1. Kontroller om den ser hel og pen ut (at den ikke har sprekker, frostsprengning).
 2. Er pipen kontrollert av feier/brannvesen? Foreligger rapport?

Grunnmur

 1. Se etter setningsskader og sprekker i muren.
 2. Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne.
 3. Heller terrenget mot huset?
 4. Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Husk at ny drenering fort kan koste ca. 3 000 pr. løpemeter.

Nedgravde oljetanker

 1. Spør eieren om hvor gammel tanken er, og be om dokumentasjon på at den er tilstandskontrollert iht forskriftene. 
 2. Er tanken over 20 år og ikke kontrollert, bør du være på vakt. Tanken ruster over tid, og lekkasjer kan oppstå.

Husk at tilstandskontroll kan koste 5 000–10 000 kroner, og oljelekkasjer kan bli svært kostbart.

Området

 1. Støy/luktplager, sol/skygge.
 2. Finnes det nye reguleringsplaner?
 3. Er det bråk fra naboene?
 4. Hvis ikke selger eller megler kan svare på spørsmålene dine, snakk med takstmannen. Telefonnummeret til takstmannen står i takstdokumentet. 

Juridisk

 1. Er byggetillatelser fulgt?
 2. Følger alle boarealer forskriftene?
 3. Er ombygninger gjort av godkjente fagfolk?
 4. Er arbeidene dokumentert?
 5. Følger det med noen rettigheter eller plikter? (vei, brygge, strand el).
 6. Er de tinglyst og dokumentert?
 7. Ved utleieleilighet: er den godkjent for beboelse?

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer