Se rørleggernes sjekkliste her:  

Skader forårsaket av vann som trenger inn i konstruksjonen er kostbare å utbedre og dekkes ofte ikke av forsikringen. Skal du sikre deg mot dyre utlegg etter 

at kjøpekontrakten er underskrevet, bør du aller helst ha med deg en fagmann på visning. Tar du sjansen på egenhånd, har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening laget et ti-punkts sjekkliste for de glade amatører:

  1. Er det tilstrekkelig fall mot sluk?
  2. Er overgang mot sluk skikkelig tett?
  3. Er det utetthet eller manglende membran i våtsonen?
  4. Er vanntrykket jevnt og tilstrekkelig
  5. Står varmtvannsberederen i rom med sluk/kan vann fra sikkerhetsventilene renne til sluk?
  6. Er det sprekker i fliser eller fuger i våtsoner?
  7. Er sluk tilgjengelig for rensing og vedlikehold?
  8. Er fuger i overganger mellom gulv og vegg skikkelig tett?
  9. Har kobberrør tydelig irr?
  10. Kan røropplegg i nyere boliger dokumenteres?

Ikke glem de andre rommene 

Før du går på visning bør du alltid lese prospekt, takst og andre dokumenter nøye. Husk at du også kan kontakte takstmann direkte for å få nærmere opplysninger om eventuelle merknader han har gjort. Ta deg god tid på visning, og gå gjennom hvert rom nøye. Hus & Bolig har tidligere publisert en sjekkliste som tar for seg de viktigste rommene i boligen og hva du bør se etter.