Nå skal huset ditt kontrolleres

Gå til hovedinnhold

Nå skal huset ditt kontrolleres

Fra nyttår må alle nye bygg kontrolleres for feil og mangler av et uavhengig foretak.

SJEKKES: Fra 1. januar ble det påbudt at uavhengige skal sjekke huset ditt for mangler. FOTO: iStockphoto.

Ordningen med uavhengig kontroll er opprettet for å gi bedre bygg og færre byggfeil.

Innføringen innebærer at et profesjonelt og uavhengig foretak skal kontrollere fuktsikring og lufttetthet i småhus, samt brann, konstruksjonssikkerhet, grunnforhold og bygningsfysikk i større bygg.

Både prosjektering, utført byggearbeid, rutiner og kvalitetssikring er omfattet av kontrollen, og de nye reglene gjelder for hele landet.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Til kamp mot byggefeil

Obligatorisk uavhengig kontroll er et nytt virkemiddel som kommer i tillegg til de systemene som foretakene allerede bruker for å kvalitetssikre egen produksjon.

Den uavhengige kontrollen innebærer en ny rolle i så godt som alle byggeprosjekter, og både prosjektering og utførelse skal kontrolleres.

Departementet forventer at kontrollarbeidet vil gi støtte til effektiv bruk av kvalitetssystem, og sikre bedre kvalitet i bygg.

Uavhengige foretak vil ifølge kommunal- og regionaldepartementet sørge for å føre kontroll innenfor områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet, hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Den nye veiledningen gjennomgår og forklarer kravene som er stilt i forskriften, og gir konkrete anvisninger for kontrollomfang og rutiner for hvordan den obligatoriske uavhengige kontrollen kan gjennomføres.

Kontrollforetaket skal bekrefte at den kontrollerte virksomheten har tilfredsstillende systemer og rutiner, og at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres.

Det er tiltakshaver som skal sørge for at uavhengig kontroll blir utført.

Vil sikre forbrukeren

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken sier at målet med den uavhengige kontrollen er å sikre forbrukerne mot useriøse bedrifter, noe som igjen vil gi bedre kvalitet på bygg.

– Å kjøpe en bolig er den største investeringen de fleste gjør, og da er det viktig at kvaliteten er god, sier han.

Dette er et fagområde der det ofte skjer feil, og disse feilene kan føre til store konsekvenser for både samfunnet og forbrukerne.

– Byggefeil koster oss milliarder hvert eneste år. Uavhengig kontroll vil gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å få tilgang til markedet.  Dette er også et tiltak i kampen mot svart arbeid, sier Sandbakken. 

Ikke helt i mål

Reglene om uavhengig kontroll hadde vært utsatt flere ganger da de ble innført fra årsskiftet, og flere eksperter mener at departementet fremdeles ikke er helt i mål.

– Kontrolløren skal påpeke eventuelle feil og mangler, og den som bygger skal utbedre dem. Men hvis kontrolløren overser noe og feilene ikke rettes, er den senere ansvarsfordelingen etter vår mening ikke tilstrekkelig klarlagt ennå, sier Harald Fosse, partner i advokatfirmaet Grette i en pressemelding.

Han mener også at det haster med å få på plass en avklaring av dette.

Arbeidet med en standard som regulerer ansvarsforholdet og omfanget av kontrollen har stoppet opp. Så lenge standardiserte beskrivelser av oppdraget mangler, blir det også vanskelig å beregne kostnad og fremdrift for prosjektet, sier han i pressemeldingen.

Blant annet har det tatt tid å få på plass et tilstrekkelig antall kontrollforetak i hele landet, og antall kontrollforetak med en form for sentral godkjenning ligger nå på 2600.

loo@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer