Kjøpe ut eksen? Slik unngår du dokumentavgiften

Gå til hovedinnhold

Kjøpe ut eksen? Slik unngår du dokumentavgiften

Har det blitt slutt med samboeren, og nå skal du kjøpe ut den andre fra deres felles bolig? Da kan det hende du kan slippe unna den forhatte dokumentavgiften.

Foto: Helder Almeida / Scanstockphoto

Hovedregelen er at når et skjøte tinglyses, skal det også betales en dokumentavgift til staten på 2,5 prosent av eiendommens verdi. Det er likevel noen som kan fritas for den, i dagens marked, ganske høye avgiften.

Se lista over hvem som kan få fritak hos Kartverket.

I loven heter det at overføringen av eiendom er fritatt dokumentavgift hvis overføringen går til ektefelle ved den andre ektefellens død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med seperasjon eller skilsmisse.

Det alle kanskje ikke vet er at dette også gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere etter samlivsbrudd.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Noen krav

Har du kjøpt leilighet med en kamerat eller en søster er det imidlertid ingen grunn til å juble hvis dere skal flytte fra hverandre og den ene skal overta hele boligen.

Fritaket gjelder nemlig kun for to som har levd sammen i et «ekteskapslignende forhold». I tillegg må dere ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for bruddet, eller vente, ha eller ha hatt barn sammen.

«Dersom opphøret av samlivet skjer som følge av den ene partens død, er det tilstrekkelig at samboerne på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse», heter det i loven.

Fritaket gjelder bare ved overføring av tidligere felles bolig når samlivet er over, og ikke for de som ønsker å overføre eiendom seg imellom i løpet av et samboerskap. Fritaket gjelder heller ikke fritidseiendommer og andre eiendommer hvor dere ikke bor.

Dokumenteres

Hvis dere faller inn i den fritatte kategorien er det viktig at riktig dokumentasjon sendes inn. Har dere hatt samme folkeregistrerte adresse i over to år skal det sendes inn dokumentasjon på dette sammen med skjøtet når det sendes til tinglysing. En slik utskrift kan du be om å få fra Folkeregisteret.

Det er ikke et krav at dere har bodd på den samme adressen i hele toårsperioden, skriver Kartverket på sine nettsider. Har dere imidlertid bodd sammen mer enn to år, men ikke hatt felles folkeregistrert adresse, vil det ikke bli gitt fritak. Her er loven streng.

Hvis dere venter, har eller har hatt felles barn sammen stilles det ikke krav om felles folkeregistrert adresse, og dere kan få fritak fra dokumentavgiften ved samlivsbrudd ved å sende inn fødselsattest eller legeerklæring om ventende barn.

All dokumentasjon skal legges ved når skjøtet sendes inn.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer