Kausjonere?

Gå til hovedinnhold

Kausjonere?

I disse dager er det mange som hjelper barn og bekjente gjennom å kausjonere. Men vet du egentlig hva det innebærer?

Mange fikk kanskje med seg den litt spesielle rubrikkannonsen som sto på trykk i Fædrelandsvennen i januar i år der et par søker kausjonister:

«1000 kr mnd. til den som kan være kausjonist for ca. 3,2 millioner i 6 – 8 år. Da vi ikke har familie trenger vi kausjonist for å samle lån. Vi fristiller ca. 16.000 kr pr. mnd. Sikre betalere og lettjente penger for deg. 12 mnd. x 8 år = 96.000. Bill.mrk. 1200».

Tidligere har man også sett lignende annonser som frister med bilvask, dekkskift, hagearbeid og lignende som takk for at du stiller som kausjonist.

Lettjente penger eller sjansespill?

Stort ansvar

Advokat i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, sier at man i utgangspunktet bare bør kausjonere når det er helt nødvendig, og bare for noen som står deg veldig nær.

– Husk at du aldri kan trekke deg fra gjelden du har kausjonert for før den er nedbetalt. Mye kan skje, vedkommende kan falle fra, dere kan miste kontakten eller det kan oppstå uvennskap. Dette spiller ingen rolle for banken, da du likevel er ansvarlig for gjelden, sier han.

Å tenke nøye gjennom hvorfor man må kausjonere for vedkommende er viktig, mener Leisner.

Hvis svaret for eksempel er dårlig betalingsevne, for mye gjeld eller betalingsanmerkninger, burde man kanskje spørre seg om man er villig til å risikere at eget hus ryker for at en kompis skal få realisert drømmen om Ferrari eller rekkehus.

– Et godt råd er å være sikker på at dette er noen du er villig til å ta et stort økonomisk løft for hvis de skulle få problemer. Kausjoner også alltid for et så lite beløp som mulig. Hvis det er kun egenkapitalkravet som mangler, så kausjonerer du kun for det, ikke hele lånet. Husk også aldri å kausjonere for gjeld som du selv ikke er i stand til å nedbetale dersom uhellet skulle være ute, sier Leisner.

Denne artikkelen er skrevet av Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Du blir ansvarlig

Kort fortalt så innebærer det å være kausjonist at banken kan kreve betaling av deg dersom låntakeren selv ikke betaler. 

– Har du for eksempel tatt pant i boligen din og låntaker ikke betaler, kan det bety at du må selge boligen din for å gjøre opp. Fordi hvis låntaker ikke betaler i samsvar med låneavtalen, har banken rett til å tvangsselge pantet ditt for å dekke gjelden, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB.

Tenk derfor nøye etter om du skal stille som kausjonist. Selv om du i dag har full tiltro til låntaker kan ting endre seg i fremtiden. 

– Uforutsette ting kan skje som arbeidsløshet, sykdom, skilsmisse, låntaker kan falle fra og lignende. Da står du ansvarlig for det beløpet du har stilt sikkerhet for. Jeg anbefaler derfor alle som kausjonerer om å kreve at låntaker tegner en livsforsikring på det beløpet som det kausjoneres for og begunstiger kausjonisten. Å begunstige betyr at det er kausjonisten som får pengene ved død. Verdt å merke seg er at en forsikringsutbetaling går utenom et arveoppgjør, sier hun.

Hjelper egne barn

Hvem som helst kan for så vidt kausjonere, men det vanlige er at det er nær slekt, eksempelvis foreldre, som stiller med realkausjon for barn.

Kausjonisten kredittvurderes på samme måte som låntaker. 

– Jeg tror nok de fleste skjønner hva det innebærer å stille som kausjonist. Det de tenker på i mindre grad er de uforutsette tilfellene. Ingen liker å tenke på at man kan falle fra, at man kan miste jobben eller at forholdet skal ryke. Men det er viktig å være bevisst på at ting kan skje, og i så tilfelle må man være forberedt på å ta det ansvaret man har påtatt seg som kausjonist. Det gjelder ikke bare å tenke på dagens glansbilde, men også fremtiden, sier Sandmæl.

Det er mulig å benytte samme eiendom til realkausjon for flere enn ett barn. 

– Men tenk på at du kanskje vil bruke noe av den ledige egenkapitalen på deg selv i fremtiden. Kanskje du vil ta opp mer lån for å realisere noen drømmer? Når du blir pensjonist går inntekten ned, og da er det mange som låner opp på boligen for å spe på inntekten og reise og leve livet, sier hun.

Ny verdivurdering

Det er klart best å klare seg uten hjelp, men med et dyrt boligmarked og krav om 15 prosent egenkapital er det flere unge som har behov for hjelp enn før.

Det er dog viktig å tenke godt igjennom risikoen det er ved å stille som kausjonist, og tegn en livsforsikring for å være på den sikre siden.

– Låntaker bør prøve å nedbetale så mye som mulig på lånet, og det kan også hjelpe å få en ny verdivurdering av boligen etter et par år. Da kan boligen ha gått opp i verdi, og det er kanskje nok egenkapital i boligen til at kausjonistansvaret kan fjernes, sier Sandmæl.

Ved å ta forholdsregler og gjøre små grep, kan man sammen sørge for at kausjonistansvaret ikke blir en langvarig løsning.

Slik kan du hjelpe barna inn på boligmarkedet:

Hele to av fem har hjulpet barn eller barnebarn inn på boligmarkedet viser en fersk undersøkelse fra DnB. Den vanligste måten for foreldre og besteforeldre å hjelpe på er å gi pengegave og/eller forskudd på arv (65 prosent). Dernest kommer «stille sikkerhet i egen bolig» (34 prosent), gi privat lån (21 prosent) og være medlånetaker (17 prosent).

Pengegaver: Hver av foreldre / besteforeldre kan gi inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp årlig som pengegave, uten at det utløser arveavgift eller spiser av fribeløpet for arv. For begge foreldrene / besteforeldrene utgjør det til sammen et beløp på 82 122 kroner årlig for 2013. Hver av foreldrene / besteforeldrene kan gi inntil 470 000 i forskudd på arv uten at det utløser arveavgift. Foreldre / besteforeldre kan bidra med økonomisk støtte når barna studerer. Støtten gir ikke arveavgift så lenge den brukes opp, og må gis periodisk minst fire ganger i året. Det er ingen grense på beløpet. 

Tilleggssikkerhet i egen bolig: Foreldre kan ta tilleggssikkerhet i sin egen bolig. Det betyr at foreldrene er medansvarlige for den delen av lånet de har stilt sikkerhet for. Klarer ikke barnet å betale, tar foreldrene over ansvaret. For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg i forhold til død og uførhet.

Privat lån: Foreldre / besteforeldre kan gi et privat lån med en skriftlig avtale om tilbakebetaling. Det må brukes normrente, som for tiden er på 2,25 prosent, for å unngå arveavgift. 

Medlåntaker: Hvis barnet ikke får lånet alene, kan foreldrene stille som medlåntakere. Da er begge parter ansvarlig for gjelden. Eierandelen må tinglyses. 

Boligsparing: Foreldre og besteforeldre kan opprette Barnas boligkonto, en sparekonto med god rente hvor sparingen skjer i barnets navn og er for-beholdt fremtidig boligkjøp. Hjelp til å spare i BSU er også gunstig når barna er gamle nok til dette, og tjener nok til å få nytte av skattefradraget.