Ikke glem omkostningene

Gå til hovedinnhold

Ikke glem omkostningene

Under en heftig budrunde er det lett å glemme omkostningene som kommer i tillegg til kjøpesummen. Det være snakk om flere titalls tusen kroner.

Alle som kjøper en selveierbolig må betale en avgift til staten på 2,5 prosent av kjøpesummen. På en bolig til to millioner, utgjør det hele 50 000 kroner, noe som kan gjøre et kraftig innhugg i budsjettet til noen og enhver. Den såkalte dokumentavgiften gjelder for selveiere, og utløses ved hjemmelsovergang, altså når boligen skifter eier.

Selveiere må også betale et tinglysningsgebyr for hvert dokument som skal tinglyses. Tinglysning av et pantedokument koster per dags dato 1548 kroner og en utskrift fra grunnboken koster 1935 kroner. På toppen av dette kommer gjerne et attestgebyr som ligger på rundt 200 kroner, samt ofte et gebyr til forretningsfører dersom boligen er i et sameie. Det er ikke uvanlig å betale mellom 2000 og 4000 kroner for dette, men prisen varierer mye. Totalt kan du altså ende opp med ekstrautgifter på rundt 57000 for en bolig du i budrunden gav to millioner for.

 

Billigere med borettslag

Kjøper du en andel i et borettslag, en aksjeleilighet eller en obligasjonsleilighet, slipper du langt billigere fra det.  Dokumentavgiften gjelder nemlig ikke for denne typen leiligheter. Det betyr at du slipper å betale de 50 000 kronene en kjøper av en selveierleilighet til to millioner må ut med. Ekstrautgiftene ved kjøp av en andelsleilighet vil derfor være mer stabile enn ved kjøp av en selveierleilighet. For andelsleiligheter gjelder også egne satser for tinglysning av eierskifte og pantedokument. Gjeldende pris hos Statens Kartverk er i skrivende stund 430 kroner per dokument. I tillegg vil du vanligvis måtte betale et gebyr til forretningsfører for notering av eierskifte. Prisen på dette varierer, men kan ligge et sted mellom 2000 og 4000 kroner. Et attestgebyr på rundt 200 kroner kommer i tillegg. Husk også at borettslag ofte krever at du er medlem av et boligbyggelag som Obos eller Usbl, og at du gjerne må betale medlemsgebyr ved overtakelse dersom du ikke allerede er medlem. Prisen på dette kan ligge opp mot 500 kroner. Den totale regningen vil da komme opp i rundt 5000 kroner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer