Klageren oppdaget skadedyrene etter overtakelsen i 2012 i den da bare fire år gamle leiligheten.

Boligkjøperen mente selger måtte ha kjent til skadedyrene, og at de representerte et varig verdiminus ettersom de var vanskelig å bli kvitt. Selgerens forsikringsselskap mente på sin side at selger ikke var kjent med skadedyrene, og påpekte at det ikke var dokumentert at de ikke kunne fjernes.

Finansklagenemnda slår imidlertid fast at det forelå en mangel. Det påpekes at det er snakk om salg av nyere bolig, og at selger var første eier.

Nemnda mener at ettersom veggedyrene ble oppdaget med en gang etter overtakelse og det var fuget med silicon langs gulvlister, er dette forhold selger bør ha kjent til og dermed opplyst om. Ifølge nemnda vil en slik opplysning om veggedyr «utvilsomt være et prisdempende element».

Det antatte økonomiske omfanget er på over 670.000 kroner. Finanklagenemnda konkluderer med at kjøper skal ha et prisavslag på 150.000 kroner ut ifra kostnadene til utbedring etter rimeligste alternativ.