Vi har et våtere og villere klima enn bare for få år siden. Uvær og oversvømmelser som tidligere kom kanskje bare hvert hundrede år, kommer nå stadig hyppigere.

 

Etterslep i kommunene

Mange kommuner er dårlig rustet for denne utviklingen. Vann- og avløpsrør er for små eller tettet til. I tillegg er mange boligfelt maksimalt utbygd uten at rørnettet er oppgradert for å ta hensyn til økt bebyggelse. Når sluk og overløpsledninger ikke klarer å ta unna ekstremnedbøren, tar vannet veien inn i kjellere. Er man riktig uheldig kommer også kloakkvannet opp gjennom baderomssluk og toalett.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

 

Begrens skadene

Foto: Cecilie Ebbesen ÅserudI mange tilfeller er det vanskelig for huseier å forebygge vannskader – spesielt når ansvaret ligger i det kommunale ledningsnettet. Da gjelder det å begrense skadene som best man kan. Forsikringsselskapet If har følgende råd til hva man bør gjøre når vannet har flommet inn i boligen:

•Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.

• Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt for å hindre kortslutninger.

•Elektrisk utstyr/varmtvannsbereder/øvrig elektrisk anlegg som har stått i eller under vann, må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.

•Fjern gulvbelegg/tepper hvis de er våte/nedfuktet.

•Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.

•Sørg for god ventilasjon, det tørker ut vann.

•Begrens skaden i bygget ved å vaske ut slam og rengjør.

•Kontroller at avløp ikke er tett hvis bygningen tas i bruk. Kontakt din lokale rørlegger dersom du er i tvil eller trenger hjelp til å sjekke eller stake opp rørene.

 

I tillegg gjelder det å kontakte sitt forsikringsselskap så raskt som mulig for å få en god dialog om skadeoppretting.

 

Økning

De siste årene har det vært en økning i vannskader i boliger. I dag utgjør de noe over 30 prosent av erstatningene under boligforsikringen, ifølge tall fra Finans Norge. Det som kan sies å knytte seg til overvann, tilbakeslag og nedbørshendelser utgjør ca. ti prosent. En typisk skade knyttet til inntrengning av vann eller kloakk i bolig eller næringsbygg ligger på mellom 50 000 og 150 000 kroner. Beløpet blir raskt høyt der kjelleren er innredet og i daglig bruk.