Slik begrenser du vannskadene

Gå til hovedinnhold

Slik begrenser du vannskadene

Har du fått vann i kjelleren? Les om hvordan du kan begrense skadene her.

Vi har et våtere og villere klima enn bare for få år siden. Uvær og oversvømmelser som tidligere kom kanskje bare hvert hundrede år, kommer nå stadig hyppigere.

 

Etterslep i kommunene

Mange kommuner er dårlig rustet for denne utviklingen. Vann- og avløpsrør er for små eller tettet til. I tillegg er mange boligfelt maksimalt utbygd uten at rørnettet er oppgradert for å ta hensyn til økt bebyggelse. Når sluk og overløpsledninger ikke klarer å ta unna ekstremnedbøren, tar vannet veien inn i kjellere. Er man riktig uheldig kommer også kloakkvannet opp gjennom baderomssluk og toalett.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

 

Begrens skadene

Foto: Cecilie Ebbesen ÅserudI mange tilfeller er det vanskelig for huseier å forebygge vannskader – spesielt når ansvaret ligger i det kommunale ledningsnettet. Da gjelder det å begrense skadene som best man kan. Forsikringsselskapet If har følgende råd til hva man bør gjøre når vannet har flommet inn i boligen:

•Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.

• Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt for å hindre kortslutninger.

•Elektrisk utstyr/varmtvannsbereder/øvrig elektrisk anlegg som har stått i eller under vann, må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.

•Fjern gulvbelegg/tepper hvis de er våte/nedfuktet.

•Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.

•Sørg for god ventilasjon, det tørker ut vann.

•Begrens skaden i bygget ved å vaske ut slam og rengjør.

•Kontroller at avløp ikke er tett hvis bygningen tas i bruk. Kontakt din lokale rørlegger dersom du er i tvil eller trenger hjelp til å sjekke eller stake opp rørene.

 

I tillegg gjelder det å kontakte sitt forsikringsselskap så raskt som mulig for å få en god dialog om skadeoppretting.

 

Økning

De siste årene har det vært en økning i vannskader i boliger. I dag utgjør de noe over 30 prosent av erstatningene under boligforsikringen, ifølge tall fra Finans Norge. Det som kan sies å knytte seg til overvann, tilbakeslag og nedbørshendelser utgjør ca. ti prosent. En typisk skade knyttet til inntrengning av vann eller kloakk i bolig eller næringsbygg ligger på mellom 50 000 og 150 000 kroner. Beløpet blir raskt høyt der kjelleren er innredet og i daglig bruk.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer