Setningsskader kan bli dyre!

Gå til hovedinnhold

Setningsskader kan bli dyre!

Skader for milliardbeløp påføres boliger og infrastruktur som følge av fundamenteringsarbeid og graving, men også tunnelarbeid. Som boligeier bør du sikre deg dokumentasjon.

Hvis grunnvannstanden synker slik at det blir tilført oksygen til organisk materiale kan det råtne eller tørkes ut og komprimeres slik at setningsskader oppstår. Men skadene behøver ikke oppstå umiddelbart, de kan ta flere år.

Pumping og drenering av grunnvann i forbindelse med store arbeider kan skape problemer fordi en endret grunnvannstand kan påvirke stabilitet av massene i grunnen, spesielt i områder med setningsømfintlige masser som leire, løsmasser og treflåter.

Flere storbyer på flåter

Dette gjelder i flere norske byer. For eksempel i Oslo hvor så mange som 3 000 murgårder fra perioden mellom 1850 og 1920 er bygget på setningsømfintlig grunn. Bryggene i Bergen er et annet tydelig eksempel. Hvis grunnvannstanden synker slik at det blir tilført oksygen til organisk materiale kan det råtne eller tørkes ut og komprimeres slik at setningsskader oppstår. Men skadene behøver ikke oppstå umiddelbart, de kan ta flere år.

Ta bilder!

Bevisbyrden ligger på boligeier dersom en skade oppstår.

- Planlegger du å kjøpe deg en bygårdsleilighet bør du sjekke om bygården har setningsskader før du kjøper, sier advokat Karianne Listerud Lund i Huseiernes Landsforbund.

Dersom du velger å kjøpe, bør du ta bilder av leiligheten før du flytter inn.

- Du vil trenge bevis for tilstanden hvis det skjer noe etter at du har flyttet inn, fortsetter advokaten.

Dersom du som kjøper oppdager noe, så bør det meldes umiddelbart til styret i sameiet slik at de kan ta grep videre. Burde selger ha kjent til forholdet uten å informere om dette ved salg, kan det bli en reklamasjonssak. I verste fall kan leiligheten miste verdi, og føre til store utgifter for rehabilitering.

Følg med på planlagte utbygginger

Er det planlagt utbygging i nærheten av huset ditt, gravearbeider i gaten, eller tunellarbeid? Da bør du også være føre var. En huseier vil stå alene med kostnadene der et sameie vil kunne dele på dem. Bor du allerede i et slikt område bør du selvsagt også ta bilder før en skade eventuelt oppstår. Og i alle tilfeller: Husk å sjekke forsikringen din. En bygningsforsikring kan ha begrensninger. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer