Derfor må du flytte postkassen din

Gå til hovedinnhold

Derfor må du flytte postkassen din

Har du måttet flytte postkassen lenger unna huset? Du er ikke alene. Posten jobber jevnt og trutt med effektivisering. Det betyr flere skritt å gå for mange huseiere.

- Først fikk vi et hyggelig brev fra posten med anmodning om å flytte postkassen et godt stykke ned i veien her. Fellesstativet var bestemt til å stå i en sving og en bakke der det blir glatt om vinteren, noe som vanskeliggjør henting for min kone, som er dårlig til bens. Da vi ikke flyttet postkassen, kom det en strengere oppfordring, og til slutt varsel om at vi nå må hente post i butikken hvis vi ikke har kasse i fellesstativet. Men kan Posten bare bestemme det, det blir jo veldig tungvint for oss?

Spørsmålet kom til Hus & Bolig fra en leser i Skien, som langt fra er alene om å lure på om Posten bare kan bestemme slike ting uten videre.

- Svaret på det er både ja og nei, forteller pressesjef John Eckhoff i Posten.

- Plassering av postkasser bestemmes i Lov om posttjenester og Forskrift om post. Der er bestemmelsene slik at beboere i tettbygde strøk skal ha maks 100 meter fra porten til postkassen, mens man i grisgrendte strøk skal ha maks 250 meter. Men når Posten sender ut oppfordringer om å flytte kassen, vil de alltid være lydhøre for brukernes behov, sier Eckhoff.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Ønsker dialog

- Vi ønsker dialog med kundene. Det er derfor vi alltid begynner med å anmode folk om å flytte postkassene. Da åpner vi for at folk kan kontakte oss og forklare sine synspunkter. Kanskje kommer vi frem til bedre løsninger for alle. Dersom vi derimot ikke hører noe, og folk bare ignorerer oppfordringen, kan det føre til at vi stopper leveringen og heller sender posten til hentepunkt som for eksempel post i butikk, sier Eckhoff.

Han forklarer videre at dersom man er dårlig til bens eller har andre funksjonshemminger som gjør det vanskelig å gå til den nye postkasseplassen, og man heller ikke har andre i husstanden som kan hente posten, kan man fremvise legeerklæring. Man vil da ha krav på å få postkassen plassert nærmere. I postforskriften står det om dette at «Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det.»

Raskt dalende brevmengde

Flertallet av Norges 2,4 millioner postkasser er nå samlet i postkassestativer, og enda flere skal det bli. Posten må effektivisere ombæringen i takt med at vi sender stadig færre brev. I 1999, Postens toppår, sendte vi 1,8 milliarder brev. Nå er tallet nede i 700 millioner – og raskt dalende.

- Men hva med handel på internett, spør mange, sier Eckhoff.

- Til det er svaret at jo, vi sender langt flere pakker enn før, og pakker utgjør en viktig del av vår ombæring. Men det er ikke i nærheten av å gjøre opp for brevnedgangen. I fjor mottok hver husstand ca. fire brev i uka – og sju pakker i året. Så det er ikke forholdsmessig, sier Eckhoff.

Post annenhver dag

Om du er blant dem som synes det er langt å gå til postkassen, er det kanskje en slags trøst at du neppe trenger å gå dit hver dag lenger. Nedgangen i post er bakgrunnen for forslaget fra Samferdselsdepartementet som nå er på høring om postombæring bare annen hver dag. Departementet legger til grunn at brevmengden frem mot 2025 trolig vil halveres i forhold til dagens mengde. SP-politker Sigbjørn Gjelsvik er blant dem som har reagert kraftig mot forslaget.

- Mange av dem som får et dårligere posttilbud med regjeringas forslag, er de samme som fra før mangler tilgang til høyhastighets bredbånd og som har lang vei til post i butikk. Dessuten er det fortsatt mange som ikke behersker eller er fortrolig med bruk av data og internett, og mange viktige forsendelser både av brev, pakker, lab-prøver og medisiner kan ikke sendes digitalt, påpeker han.

Høringsfristen er sjette april i år.

Post i butikk

Men hva så med vår leser i Skien? Han har bestemt seg for å bruke postboks i butikk fremfor fellesstativ, for sikkerhet skyld.

- Før hørte vi når posten kom, og kunne gå ut og hente den med en gang. I et fellesstativ vi ikke får fulgt med på, og som min kone ikke kan gå til om vinteren, vil posten bli liggende lenge. Det føles utrygt i forhold til ID-tyveri, og det blir langt enklere for eventuelle innbruddstyver å holde styr på når vi er bortreist. Det går vel an å låse postkassen. Men det føles i grunnen tryggest med postboks i butikken, sier han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer