Database sikrer bygging på trygg grunn

Gå til hovedinnhold

Database sikrer bygging på trygg grunn

Nå kan du med enkle tastetrykk sjekke om tomten din skjuler løsmasse, sand eller kvikkleire.

Alle vil ha huset sitt på trygg grunn.

Statsbygg bidrar nå til den første databasen som enkelt gir en gratis oversikt over hva som skjuler seg under bakken.

Denne gjør at man selv kan sjekke grunnforholdene i forkant av byggeplaner.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Fjelldybde og grunnvannsstand

Den nasjonale databasen for grunnundersøkelser, NADAG, er altså gode nyheter for alle som er på jakt etter data fra grunnundersøkelser.

Med enkle klikk finner du ut hvilken type løsmasse, som kvikkleire, leire eller sand, som befinner seg under terrenget.

Portalen gir også informasjon om fjelldybder og grunnvannsstand.

Dette kan avdekke problemer på tomtene, og finne løsninger for å sikre solide bygg.

Lettere tilgjengelig

Statsbygg deler data fra undersøkelser som gir informasjon om grunnforholdene og geotekniske egenskaper av løsmasser.

- Dette er viktig informasjon for å hindre at det bygges på farlig grunn og for raskt å sette inn riktige tiltak i forbindelse med ulykker, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Over hele landet bores det hull etter hull i bakken for å kartlegge grunnforholdene.

Det finnes enorme mengder verdifulle data der ute, men de er gjerne godt skjult i arkivskap hos forskjellige offentlige etater.

Dermed er det lett å gi opp og heller bestille nye grunnundersøkelser som koster fra noen hundre tusen til over en million kroner.

- Statsbygg har allerede digitalisert et halvt århundre med grunnundersøkelser. Det omfatter 3 500 rapporter fra 700 eiendommer. Vi legger nå ut alle disse dataene ut på NADAGs nettside, og blir den første landsdekkende bidragsyteren til den nasjonale portalen, Nikolaisen.

Enklere for alle

Databasen er også samfunnsøkonomisk meget lønnsom. Det slår Vista Analyse fast i en ny rapport.

Analysebyrået regnet ut at NADAG har en kostnad på 2,5 millioner kroner årlig.

Men innsparingen ligger på 16 millioner kroner i året.

- Slike digitale tjenester vil gjøre hverdagen enklere for mange. Regjeringen ønsker at offentlige data skal være tilgjengelig for alle. Derfor er det bra at Statsbygg deler de enorme mengdene informasjonen i grunnundersøkelser, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

 

Fakta om NADAG

- Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE tatt på seg oppgaven med å samle alt på ett nettsted.

- Statsbygg er den første landsdekkende bidragsyteren. Etter hvert som dataene strømmer inn, vil man få en mer og mer komplett oversikt over hva som skjuler seg i grunnen i Norge.

- NADAG vil gi den første samlede oversikten over hvilke undersøkelser som er utført, og gi effektiv tilgang til data.

- Dette vil bli et nyttig verktøy i planlegging og utbygging, og i forbindelse med kriseberedskap og skredhendelser.

Kilde: Statsbygg.