Database sikrer bygging på trygg grunn

Gå til hovedinnhold

Database sikrer bygging på trygg grunn

Nå kan du med enkle tastetrykk sjekke om tomten din skjuler løsmasse, sand eller kvikkleire.

BYGGING: Før man starter med å sette opp huset, må man undersøke grunnen man vil sette det på. Dette blir nå mye enklere å sjekke på egen hånd.

Alle vil ha huset sitt på trygg grunn.

Statsbygg bidrar nå til den første databasen som enkelt gir en gratis oversikt over hva som skjuler seg under bakken.

Denne gjør at man selv kan sjekke grunnforholdene i forkant av byggeplaner.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Fjelldybde og grunnvannsstand

Den nasjonale databasen for grunnundersøkelser, NADAG, er altså gode nyheter for alle som er på jakt etter data fra grunnundersøkelser.

Med enkle klikk finner du ut hvilken type løsmasse, som kvikkleire, leire eller sand, som befinner seg under terrenget.

Portalen gir også informasjon om fjelldybder og grunnvannsstand.

Dette kan avdekke problemer på tomtene, og finne løsninger for å sikre solide bygg.

Lettere tilgjengelig

Statsbygg deler data fra undersøkelser som gir informasjon om grunnforholdene og geotekniske egenskaper av løsmasser.

- Dette er viktig informasjon for å hindre at det bygges på farlig grunn og for raskt å sette inn riktige tiltak i forbindelse med ulykker, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Over hele landet bores det hull etter hull i bakken for å kartlegge grunnforholdene.

Det finnes enorme mengder verdifulle data der ute, men de er gjerne godt skjult i arkivskap hos forskjellige offentlige etater.

Dermed er det lett å gi opp og heller bestille nye grunnundersøkelser som koster fra noen hundre tusen til over en million kroner.

- Statsbygg har allerede digitalisert et halvt århundre med grunnundersøkelser. Det omfatter 3 500 rapporter fra 700 eiendommer. Vi legger nå ut alle disse dataene ut på NADAGs nettside, og blir den første landsdekkende bidragsyteren til den nasjonale portalen, Nikolaisen.

Enklere for alle

Databasen er også samfunnsøkonomisk meget lønnsom. Det slår Vista Analyse fast i en ny rapport.

Analysebyrået regnet ut at NADAG har en kostnad på 2,5 millioner kroner årlig.

Men innsparingen ligger på 16 millioner kroner i året.

- Slike digitale tjenester vil gjøre hverdagen enklere for mange. Regjeringen ønsker at offentlige data skal være tilgjengelig for alle. Derfor er det bra at Statsbygg deler de enorme mengdene informasjonen i grunnundersøkelser, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

loo@huseierne.no

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer