Boligmappa: Ukjent for meglere og takstmenn?

Gå til hovedinnhold

Boligmappa: Ukjent for meglere og takstmenn?

For en boligkjøper er det viktig å være trygg på at alle viktige installasjoner er godt dokumentert, for selger er det vesentlig å kunne bevise. Hvorfor bruker ikke da meglere og takstmenn boligmappa?

Boligmappa er stedet du kan samle alle husets verdipapirer

Verdidokumentene som er viktige både for selger og kjøper lastes opp i Boligmappa som ble etablert i 2012. Per i dag brukes den av 3 438 håndverksbedrifter, den inneholder 644 143 mapper og rundt 2,9 millioner filer. Den følger eiendom, ikke person. Det betyr at ved et salg vil kjøper automatisk overta mappen. 

Teknologiselskapet Ambita AS, som er heleid av Nærings- og Fiskeridepartementet, er spesialisert på eiendomsdata og eier 88 prosent av Boligmappa. De resterende 12 prosentene er eid av håndverksbransjeorganisasjoner. Likevel må det understrekes at Boligmappa, uavhengig av dette eierskapet, er en kommersiell aktør.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Overrasket

Arne Sæter bruker selv Boligmappa, og synes det er en ryddig måte å oppbevare dokumentene sine på. Han har hatt besøk av takstmann to ganger. Først for sin egen bolig som han hadde pusset opp, og andre gang for sin sønn som skulle selge. Takstmannen var uinteressert i å sjekke Boligmappa.

Sæter oppdaget feil i utkastet fra takstmannen, men fikk det rettet da han kunne dokumentere håndverket. Derimot dokumenterte leiligheten sønnen skulle kjøpe et nytt bad.

- Badet fremsto som nytt i salgsoppgaven, men da el-tilsynet kom for en kontroll fant de feil som takstmannen hadde oversett. Arbeidet hadde altså ikke blitt utført fagmessig, sier han.

Så hvorfor brukes den ikke?

Markedssjef i Boligmappa, Eirik Vigeland, stiller seg det samme spørsmålet, og forteller at Boligmappa har jobbet opp mot både Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Takseringsforbund siden 2016.

Carl O. Geving som er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, er positiv til Boligmappa, men innrømmer at han ikke kjenner den så godt. 

- Det er viktig at bolighandelen er så godt opplyst som mulig. For boligeiere, som blir selgere, er Boligmappa en praktisk og god løsning for å samle viktig dokumentasjon fra håndverkere og utbyggere som viser hva som er gjort med boligen, sier han.

Dette var også årsaken til at Hus & Bolig ville vite hvorfor den ikke ble aktivt tatt i bruk av meglere og takstmenn. Blant NEFs medlemmer (eiendomsmeglerforeningene) rundt om i landet som Hus & Bolig har kontaktet, var det liten respons. Enten fordi de ikke kjente til konseptet, eller lot være å svare på henvendelsen. Etter gjentatte henvendelser på telefon og e-post, var det heller ikke mulig å få tak i Norsk Takst.

Enkel tilgang

- Boligmappa har i lengre tid vært tilgjengelig for eiendomsmeglere, kjøpere og selgere, forteller Vigeland.

For eiendomsmeglere er Boligmappa tilgjengelig i fagsystemet de allerede bruker. Gjennom Ambita Infoland, som er systemet meglerne bruker for å hente ut offentlig informasjon om eiendommen, får de automatisk med Boligmappa som en del av Eiendomsmeglerpakken. I praksis betyr det en tryggere bolighandel.

- Det er ingen grunn til at det skal være såpass mye usikkerhet om eiendommens tilstand, da mye teknisk dokumentasjon allerede finnes, mener Vigeland. kgd@huseierne.no

Saken ble først publisert i Hus & Bolig nr.3

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer