5 tips mot tørr inneluft

Gå til hovedinnhold

5 tips mot tørr inneluft

- Kravene til ventilasjon i nye boliger gir ofte ekstremt tørr inneluft om vinteren, sier takstmann Morten H. Storm. Han mener byggeforskriften er lite gjennomtenkt på området.

- Jeg har holdt på med langtidsmålinger av luftfuktigheten i flere nye boliger over noen år nå. Jeg ser en klar tendens: Boliger som er bygget etter kravene i Tek 10 får lett et altfor tørt inneklima om vinteren, sier Storm. Målingene hans viser relativ luftfuktighet i inneluften i nyere boliger på under 20 prosent.

- Når den relative luftfuktigheten kommer ned i 10 – 15 prosent vil det normalt sett føles ubehagelig, påpeker Storm. Han mener dette er en lite gjennomtenkt effekt av byggekravene om luftutskiftning i nye boliger.

- Huseier Rolv Oskar Jensen i Arendal mener hans nye bolig, som er bygget etter forskriftene i Tek 10, er altfor tørr om vinteren.

- Parketten har sprukket opp, og det samme har det gamle, kraftige furubordet mitt, som ellers har holdt seg i 14 år. Selv synes jeg det brenner i nesen når jeg legger meg om kvelden, og ungene er blitt mer utsatt for luftveisinfeksjoner, forteller Jensen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Skru ned innetemperaturen

Sjefforsker Steinar Mads Mysen i Sintef Byggforsk forklarer at luftmengden som tilføres et hus med et nytt, balansert ventilasjonsanlegg ofte kan være større enn i eldre hus med enklere ventilasjonsløsninger. Når man vinterstid får mer luft inn, betyr det lavere relativ luftfuktighet. Dermed kan luften oppleves som tørrere enn i eldre hus med dårligere ventilasjon. Men, legger Mysen til, det er ofte andre ting som gjør at man opplever ubehag enn selve luftfuktigheten.

- Hvis du synes at luften er tørr, bør du først prøve å senke innetemperaturen. Senker du Bruk tørrmopp eller støvsuger for å fjerne svevestøv. Kanskje kan det lindre irritasjon. Foto: ScanStockPhotoBruk tørrmopp eller støvsuger for å fjerne svevestøv. Kanskje kan det lindre irritasjon i luftveiene. Foto: ScanStockPhototemperaturen fra 24 grader til 22 grader, øker den relative fuktigheten mye. Oppfattelsen av tørr luft henger også sammen med støvinnholdet i luften. Man kan kompensere for noe ved godt renhold. Tørrmopping og støvsuging vil hjelpe, påpeker Mysen.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) opplyser at det som oppleves som tørr luft ofte skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv lastet med kjemi, og at en innendørs relativ luftfuktighet mellom 10 og 20 prosent ikke er skadelig.

Fukt

Jo varmere luften er, jo mer fuktighet kan den holde på. Kald luft kan holde på mindre vann enn varm luft. Det vil si at når kald uteluft trekkes inn og varmes opp i et balansert ventilasjonssystem, vil den relative luftfuktigheten bli lav i den oppvarmede luften.

Man skal imidlertid være svært forsiktig med å tilføre fukt for å bøte på følelsen av tørr inneluft. Fagleder Rune Danielsen i Systemair, en av de store ventilasjonsleverandørene på det norske markedet, påpeker at ventilasjonsanlegg jo nettopp er i bruk for å fjerne fukt.

- I så å si enhver bolig finnes kuldebroer, altså områder der boligen er dårligere isolert og overflatetemperaturen er lavere enn ellers. Hvis du tilfører fukt om vinteren og har en kuldebro risikerer du mugg, dårlig inneklima, sykt hus og dårlig helse, sier Danielsen. Han fraråder også på det sterkeste å skru av ventilasjonen.

- Det samme fuktproblemet som beskrevet over vil da oppstå, sier han. At produkter laget av treverk sprekker opp vinterstid er noe man i dag må leve med, mener han.

- Har du relativt lav luftfuktighet vil slike naturprodukter sprekke. Kan du ikke leve med det, må du heller bruke plast. Et annet poeng er å velge nordiske treslag fremfor tropiske, og kvalitetsmaterialer fremfor billigvarianter. De vil i mange tilfeller tåle tørrhet bedre, sier Danielsen.

Naturlig fukt

Mange eksperter råder til varsomhet ved bruk av luftfuktere, på grunn av den store sopp- og råtefaren det kan innebære å bruke slike. Brukes de over kortere perioder, i et avgrenset område og med jevnlig måling av luften, vil de i de fleste tilfeller ikke gjøre skade. Det er viktig å velge en variant som koker vannet, for å begrense sopp- og bakterievekst.

For øvrig kan det være verdt å huske på at du tilfører luften i boligen fukt bare med de daglige gjøremål. Vanning av potteplantene gir like mye fukt til luften som vi bruker til vanningen. Gammeldags gulvvask gir en til to liter vann til inneluften, mens en stor klesvask som tørkes i stua gir to til tre liter vann.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer