Nytt bad kan lure deg

Gå til hovedinnhold

Nytt bad kan lure deg

Ser badet nytt og fint ut? Ikke tro at et nyoppusset bad i en boligannonse er en garanti for at det ikke er mangler og feil.

I følge tall fra Anticimex har syv av ti nye norske bad feil og mangler. I tillegg finnes det eksempler på at alle bad må rives i større byggeprosjekter. Du bør alltid be om og sjekke at et nyoppusset bad har alle de rette dokumentasjonene på arbeidet som er utført. Ikke la deg blende av at en boligannonse reklamerer med at badet er nyoppusset. Kan man ikke fremlegge dokumentasjon bør du enten styre unna objektet eller forlange prisavslag som dekker kostnaden ved å bygge opp badet på nytt.

- Mange som bygger nytt og pusser opp vil gjøre det rimeligst mulig og bruker ikke fagfolk. Resultatet kan bli katastrofalt, sier fagsjef Ole Larmerud i Norske Rørleggerbedrifters landforening.

Larmerud advarer mot at selvgjort er velgjort. Er det feil og det oppdages i etterkant av for eksempel et salg kan konsekvensene bli store.

- Da kan du i hvert fall regne med å høre noe fra kjøper og fra kjøpers advokat. Når man bruker fagfolk kan man legge frem dokumentasjon på at badet er forskriftsmessig bygget. Det er en sikkerhet for deg som eier badet, sier Larmerud.
Slukene er verst

Den nedslående kvaliteten av nye bad viser seg ofte i sviktende fuktsikring i form av punktert eller manglende membran i våtsone. Aller verst er det rundt sluk, ifølge Anders Wang i rørleggerkjeden Varme & Bad.

- Hadde alle som skal kjøpe bolig visst hvor mange alvorlige skjulte feil og mangler det er, hadde de undersøkt våtrom mye nøyere før kjøp, sier Anders Wang.
Det er langt fra bare beryktede 80- og 90-tallsbad som er fulle av råte.

- Vi reiser ofte ut på oppdrag til nyoppussede bad der membranen er montert feil rundt sluket. Mange boligselgere mangler dokumentasjon på jobben som er gjort, og i etterkant kan det være vanskelig å få tak i disse firmaene, sier Aas.
Han mener det heller ikke er lett å være forbruker eller boligkjøper, både fordi det er så mange useriøse firmaer som gjør våtromsjobber og fordi forskriftene stadig endres.

- Å rense sluket jevnlig og holde det rent forlenger levetiden på badet. Slukene bør alltid være lett tilgjengelige, sier Wang.

Ofte rør med rør

Et bad som ser flott ut trenger ikke nødvendigvis ha orden i rørene. Står det ingenting i taksten om rørtilstanden bør du ta høyde for at du kan måtte gjøre forbedringer.

 - I dag er det for eksempel ikke pålagt å opplyse om rørenes alder i tilstandsrapporten. For takstmenn som er på stedet er det umulig å si noe om tilstanden på røropplegget uten å foreta nøye undersøkelser. Når det ikke er nevnt noe om rørene i prospektet må du gå ut i fra at rørene er byggeåret. Der det er nevnt, er det helt klart et pluss i forhold til å kjøpe, sier lederen av NITO takst, Kai-Haftor Olsen.

Nye metoder for å fornye rør har derimot gjort at du ikke lenger trenger å pigge opp det flotte badet dersom du må reparere. Innvendige rør kan fornyes ved å bruke en epoxymettet foring som føres gjennom gamle rør. Foringen legger seg på innsiden av røret. Da blir naturligvis de innvendige dimensjonene mindre, men dette kompenseres ved at det nye belegget er vesentlig glattere og jevnere.
Ekstra sjekk på drømmeboligen

Det var først i 1997 det ble krav til våtrom. I dag skal alle nye bad ha fall til sluk, membran og rør-i-rør-systemer som skal forhindre vannskader.

– Det er mulig å få utført en fagmessig gjennomgang av våtrom i en bolig. Rørleggere kan gi tilstandsrapport. Det vil i mange tilfeller lønne seg å ta med rørlegger på visning. Det blir dyrt å dra med seg en rørlegger på hver eneste visning. Selvsagt er det kostbart, men ofte er det både to og tre visninger.. Kommer du over drømmeboligen kan det være lurt å dra på to visninger, og ta en ekstra god sjekk på nettopp denne boligen, sier Anders Wang.

Vannsjekken hos Varme & Bad

Har du funnet drømmeboligen kan det være lurt å investere i ekstra undersøkelser. Vannsjekken er en slik tilstandsrapport over VVS-anlegget som Varme & Bad tilbyr. Vannsjekken gir også tips om hvordan vannskader kan forebygges

- En viktig årsak til at det er så mange fuktskader på eldre bad, er at vannbruken på norske bad er tredoblet på ti år, ifølge Anders Wang i Varme & Bad.
Dusjing produserer mer damp enn karbad, og til slutt blir det for stor konsentrasjon av fukt i rommet.

- Dermed er risikoen stor for at fuktighet trenger inn i treverk og gipsplater. Det blir en vokseplass for bakterier som gir svartsopp, sopp og råte.

9 ting du skal sjekke på visning

  • Dusjnisje eller dusjkabinett

Et dusjkabinett har bunn og vegger. Det betyr at vannet høyst sannsynlig holder seg innenfor dette avgrensede området. Vannet trekker ikke ned i fuger, fliser og overganger. En dusjnisje har alle ulempene du slipper med et duskabinett, selv om det er flottere.

  • Sjekk veggern på baksiden

Se etter eventuelle fuktskader på på vegger som ligger mot badet, for eksempel på soverommet. Dårlig lukt kan være indikasjon på fukt- og råteskader.

  • Innebygget badekar

Her skal det være lufte- og inspeksjonsluke. Da kan fukt som kommer under karet ha mulighet til å slippe ut.

  • Sluk

Sjekk fallet på sluket og at vannet renner riktig vei. Sluket skal være åpent og tilgjengelig. Ta gjerne av risten og sjekk foringene rundt kanten.

  • Sprekker og hull i fliser

Se opp for sprekker i flisene. Fliser som er boret i er alltid en risiko, fordi man ikke vet om det kan ha blitt boret gjennom membranen.

  • Vegghengt toalett

Sjekk at det er lekkasjeluke nederst på veggen bak toalettet der vann på avveie kan renne ut.

  • Sølvkre

Selv om det ikke står i prospektet bør du alltid spørre megler om det finnes sølvkre på badet eller andre steder. Sølvkre er ikke et skadedyr og utgjør ingen trussel, men forekomst kan type på fukt.

  • Lys på badet.

Sjekk at alle lamper på badet er Nemko-godkjent. Våtromsnormen stiller ingen krav til det elektriske anlegget.

  • Lufting

Sjekk at badet har tilstrekkelig ventilasjon