Navarsete vil la deg pusse opp badet selv

Gå til hovedinnhold

Navarsete vil la deg pusse opp badet selv

- Unntak fra søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg skal gjøre det enklere og billigere å pusse opp bad, sier ministeren.

Søknadsplikt (med krav om ansvarlige foretak) for våtrom ble gjeninnført i 2010, sammen med innføring av krav om uavhengig kontroll av våtrom. Det er etter hvert blitt avdekket tilfeller av tungvint og ulik saksbehandling av søknader og godkjenninger av foretak for lokal ansvarsrett for slike arbeider.  Kommunal- og regionaldepartementet ser derfor behov for å sikre en smidigere behandling som gjør det enklere for dem som skal bygge og som kan gi kommunene større spillerom i bruk av sine ressurser, skriver regjeringen på sine nettsider og sender et forslag til forenkling ut på høring.

- Jeg vil gjøre det enklere for de som skal bygge, og gi kommunene større spillerom til å bruke ressursene sine formålstjenlig. Derfor foreslår jeg en regel om at tiltakshaver selv kan velge om han vil søke kommunen eller ikke ved renovering av våtrom. Det gjelder våtromsarbeid som ikke innebærer brudd på brannskiller. Velger tiltakshaver å søke, kan han enten benytte ansvarlige foretak, eller han kan søke ansvarsrett som selvbygger, sier Navarsete.

 

Må ikke berøre andre

Utgangspunktet for det foreliggende forslaget er at det må være opp til den enkelte tiltakshaver å vurdere behovet for ansvarlige foretak og kommunal behandling der tiltaket ikke berører andre, det vil si der arbeidet ikke medfører brudd på brannskiller. Den enkelte kan etter departementets forslag nå velge om arbeidet helt skal unntas fra søknadsplikt, om han vil ha full søknadsbehandling med bruk av ansvarlige foretak, eller om han vil søke ansvarsrett som selvbygger der tiltaket gjelder egen bolig- eller fritidseiendom.

Departementet foreslår videre at kravet om uavhengig kontroll først inntrer når brannskiller brytes, det vil si når tiltaket er ubetinget søknadspliktig.

Høringsfristen er 20. september, og hele høringsbrevet finner du her >> 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2011/horing---endringer-i-byggesaksforskrifte/horingsbrev.html?id=648419

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer