Avtrekk på badet – ikke så viktig allikevel?

Gå til hovedinnhold

Avtrekk på badet – ikke så viktig allikevel?

Hvor viktig er avtrekk på badet for å unngå fukt i huset? Ikke spesielt, hevder nå flere eksperter.

Tvert imot er kan du utnytte fukten på badet. Tørre norske trehus har godt av å få tilført fukt. Fukten som kommer når du dusjer kan du derfor utnytte for å bedre inneklimaet i huset. Tidligere har man argumentert for at denne må sluses via ventilasjon, men nå ser eksperter annerledes på det.

- Det ligger mye energi i den fuktige luften som kommer fra badet når man dusjer. Denne fukten fører ikke til problemer. Tvert imot så bidrar den til et bedre inneklima og bedrer energien i boligen. Det som skjer er at du får varmeenergien dyttet inn i huset igjen. I norske boliger er inneklimaet for tørt to tredjedeler av året, sier daglig leder Kolbjørn Mohn-Jensen i Mycoteam.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Problematisk ventilasjon

Ventilasjonskravet på et nyere hus med balansert ventilasjon ligger på 26 000 liter luft per sengeplass per time. Det betyr at det skal skiftes ut 52 000 liter luft på et vanlig dobbeltrom hver time i løpet av dagen.

- Det er ganske mye luft. Luften virvler rundt under senga, og det er kun under dørterskelen luften kan unnslippe. Derfra blåser til den til gangen, til stuen og inn til badet. Det store spørsmålet er da hvor det blir av hybelkaniner og alt annet støv som lagres på stedene luften virvler, spør Mohn-Jensen retorisk.

- Dette kan kun havne i luften og dette puster du kontinuerlig inn. Du skifter ut masse luft og det blir tørt og støvete. Inneklimaet blir dårlig, advarer Mohn-Jensen som helst skulle sett av folk dusjet med baderomsdøren åpen.

Godt for materialene

Seniorforsker innen bygge-og materialteknikk Kristine Nore ved Norsk Treteknisk Institutt er helt enig med Mycoteamsjefen. Hun ser ingen faremomenter i at man skyter den energirike luften fra dusjen ut i huset.

- Det er ikke riktig at man da er utsatt for sopp og råte. Det finnes ingen risiko for dette. Har man materialer som absorberer fuktighet må man sørge for å utnytte den energirike luften fremfor å kaste den bort gjennom avtrekket, sier Nore.

Nore mener at mye av feilen er at vi behandler treverket feil. Det estetiske vinner over det praktiske og funksjonelle.

- Det vi gjør feil er å behandle treet feil. Vi ønsker ikke å ha treverket åpent eller å ha sprekker i det. Hadde vi tillatt det kunne vi lagret energien bedre i materialene og vi kunne fått mye bedre inneklima enn det vi har i husene i dag, sier hun.

Ikke en fuktdebatt

Mohn-Jensen er klar på at fukt ikke må bli et argument i debatten rundt ventilasjon og inneklima.

- Det er ikke dusjingen som vil gi deg sopp og råte på de utsatte stedene. Hvis du bor i et 1960-70 talls murhus eller en murblokk som er dårlig isolert så kan du være litt oppmerksom på at det kan oppstå råte, og du bør kanskje være forsiktig med fukten når du dusjer. Ser vi derimot på nye hus har de stort sett motsatt problem. De er for tørre og derfor tåler de tilførsel av fukt, sier han.

Mohn-Jensen er tydelig på at ventilasjon er viktig. Mye ventilasjon er bra, men ifølge han gjøres den feil.

- Jeg mener at ventilasjonen ofte er uheldig bygd opp. Den bidrar til tørt inneklima med fuktproblematikk som bakteppe. Jeg skulle ønske meg litt roligere ventilasjon sammen med materialer som samler opp mer fuktighet inne så luften blir bedre.

På badet har du vond lukt, for der står doen og du dusjer. Du trekker inn luft fra soverom, inn under terskel på badet og ut gjennom viften på badet. Dette er en viktig oppgave for ventilasjonen på et bad.

Kristine Nore som er en av de fremste ekspertene på trevirke i norsk byggeteknikk skulle gjerne sett at vi tenkte annerledes.

- På badet hadde det for eksempel vært nyttig med trepanel i stedet for fliser på veggene. Treverk tar opp og holder på fuktighet veldig bra. Dette er bra for inneklimaet og bra for huset og den energirike luften er med på å varme opp huset, sier Nore.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer