Ulovlig oppdeling av kontrakter for byggesett og snekkertjenester

Gå til hovedinnhold

Ulovlig oppdeling av kontrakter for byggesett og snekkertjenester

Huseiernes Landsforbund erfarer at noen entreprenører deler opp kontrakter for byggesett og håndverkerarbeider for å spare penger. Vi anser praksisen som en ulovlig omgåelse av reglene i bustadoppføringslova.

Publisert:

Advokatfullmektig Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund

Se for deg at du er i forhandlinger med flere forskjellige entreprenører om oppføring av en ny bolig. Tilslutt velger du entreprenøren «Eksempelbygg» basert på selskapets erfaring, referanser og pris. Prisen for arbeidet er avtalt til 2 millioner kroner.

På kontraktsmøtet blir du blir du presentert for to forskjellige kontrakter. Den ene er for byggesettet og materialene som skal leveres av Eksempelbygg AS. Prisen på den kontrakten er 1 million kroner. Den andre kontrakten er med Eksempelbygg Entreprenør AS som skal stå for oppføring av boligen. Også på den kontrakten er prisen 1 million kroner. Begge kontraktene signeres av samme person, vedkommende er daglig leder i begge selskapene. Det er også samme eiere av begge selskapene.

Hvorfor gjør så entreprenørene dette? Jo, fordi prisen på kontrakten har betydning for beregning av både garanti og dagmulkt. Garantien skal være på 5 eller 10 % av vederlaget og dagmulkten skal være 1 promille av entreprenørens samlede krav på vederlag. Entreprenører som deler opp kontraktene på denne måten mener at kontrakten for byggesettet og materialene er regulert av forbrukerkjøpsloven, mens kontrakten for byggearbeidene mener de er regulert av bustadoppføringslova. For eksempelet over blir virkningen at garantien etter overtakelse vil være på 50 000 istedenfor 100 000 kroner. Dersom arbeidene blir forsinket vil dagmulkten være 1000 kroner per dag istedenfor 2000 kroner, om man hadde inngått bare en kontrakt.

Slik praksis er etter vår oppfatning ulovlig. Det fremgår klart av forarbeidene til bustadoppføringslova. I forarbeidene står det først at der hvor de to avtalene er gjort med samme selskap er det særlig nærliggende at avtalene må sees i sammenheng. Men man kan i visse tilfeller også se avtalene i sammenheng hvor de er gjort med forskjellige rettssubjekt. Det vil for eksempel være tilfelle hvor avtalene er inngått med to selskap i samme konsern. To selskap vil for eksempel være i samme konsern hvor det ene eier det andre, eller samme selskapet eier mer enn 50 % av begge selskapene.

Virkningen av dette er etter vår oppfatning at man kan kreve både dagmulkt og garanti som om det bare var inngått en avtale til 2 millioner kroner.

Hvis du som forbruker blir presentert for to forskjellige kontrakter når du skal bygge ny enebolig eller hytte, bør du gjøre entreprenøren oppmerksom på reglene og kreve at det skal settes sammen til en kontrakt. Ellers risikerer du mindre dagmulkt, garanti samt mer arbeid dersom disse spørsmålene kommer opp.