Svart arbeid - tyveri fra fellesskapet

Gå til hovedinnhold

Svart arbeid - tyveri fra fellesskapet

Forbud mot kjøp av svarte tjenester og straff som svir er viktige tiltak for å forebygge kriminalitet.

Først publisert:

Oppdatert:

For noen år siden trengte vi hjelp fra en rørlegger. Det var en bagatellmessig jobb, men vi var avhengig av rørlegger for at snekkeren skulle komme videre. Riktignok var det litt kjøring til og fra, men selve jobben var gjort på ti minutter. Det ville rørleggeren ha 3 000 kroner for. Kontant.

– Det har blitt kølsvart der ute. Vi har ingen sjans på det private markedet, sier daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen – og legger all skyld for svart handel av håndverkertjenester på forbrukerne. Hans medisin er et skattefradrag på hvitt arbeid.

Huseiernes Landsforbund har også vært en av pådriverne for å få til et ROT-fradrag slik de har i Sverige. Der har omfanget av svart arbeid blitt betydelig redusert, fordi alle som pusser opp eller bygger hvitt, kan trekke fra betydelige kostnader på skatten. Når Finansdepartementet har kommet til at en slik ordning blir for dyr, har vi forståelse for det. Norge trenger heller ikke økonomiske insentiver for å holde byggenæringen i gang slik våre naboer i øst gjør.

Da må svart arbeid motarbeides på andre måter. For når én av fire sier at de har betalt uten moms og kvittering for arbeider på huset eller hytta, er det et samfunnsproblem. Det er tyveri fra fellesskapet. Redaktør Nina Granlund Sæther i Hus & Bolig

Min oppfatning er at krav om dokumentasjon fra håndverkerne som har gjort jobben, er et stort skritt i riktig retning. Skal du selge bolig, må du kunne legge frem kvitteringer for ulike oppussingsprosjekter som krever fagkompetanse. I så måte er bolimappa.no et nyttig verktøy for lagring av denne type dokumentasjon.

Forbud mot kjøp av svarte tjenester og straff som svir økonomisk er også et viktig tiltak.

Men også håndverkerne har et ansvar for at det svarte markedet minimeres. Fafo-forsker Rolf Andersen peker på en rekke faktorer. Han sier blant annet at byggenæringen neglisjerer privatmarkedet i gode tider. Mange opplever at det er veldig vanskelig å få tak i håndverkere, og må vente lenge for å få jobbene gjort. Kvaliteten på arbeidet som utføres av såkalt kompetente håndverkere, er heller ikke alltid tilfredsstillende. Mye gjøres fort og galt. Risikoen er altså stor også i det hvite markedet.

Sist, men ikke minst, må håndverkerne slutte å skrive regning med gaffel. 28 000 kroner for å male tak og vegger i en liten bod to ganger er overprising. Det er også 3 000 kroner for ti minutter rørleggerarbeid. Han fikk det han forlangte. Men ikke kontant. Og ikke uten kvittering.