Sjekk det nye badet ditt for feil og mangler

Gå til hovedinnhold

Sjekk det nye badet ditt for feil og mangler

Også bak et nytt bad kan det gjemme seg feil og mangler. Det vil du gjerne sjekke ut så fort det er mulig slik at du kan avverge skader.

En mor med barn som bader i badekar
Selv om badet ditt er nytt, bør du sjekke om det er utført slik det skal. Foto: Shutterstock 

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

- Du bør uansett lære deg hvilke punkter på badet som er kritiske, sier byggteknisk rådgiver Anders Stensrud i Huseierne.

Og før du bestiller håndverkere bør du sjekke kompetanse og referanser.

- Og ikke minst, husk at du alltid får all dokumentasjon på arbeidet som er gjort. Du har fem års reklamasjonsfrist fra badet er ferdigstilt, påpeker han.

Anders Stensrud er bygningsrådgiver i Huseierne.

De fem vanligste feilene på bad

 • Utilstrekkelig fall på gulvet ved dusjsonen rundt sluk
 • Utilstrekkelig høydeforskjell mellom dør og sluk
 • Manglende rørmansjetter i gjennomføringer
 • Løse fliser
 • Påklint membran og flislim i overgang mellom mansjett/membran og gulvsluk

Test selv for feil 

TEK17 er minimumskrav til standard på bad. Her er bygningsrådgiverens sjekkpunkter:

 • 80 cm fra sluket skal du ha et fall på minst 15 mm frem til sluket (1:50) Riktig fall mot sluk tester du ved å bruke et vater og en tomstokk. Når du har vater, skal det være en rom på 15 mm fra vateret til sluket
 • Høydeavstanden fra ferdig flisoverflate ved dør til topp sluktrist kontrolleres enklest med laser. Høydeforskjellen mellom ferdig flisoverflate ved dør og topp slukrist skal være minimum 15 mm.
 • Unntak er der fallet er mindre enn 1:100 . Der kan oppkanten være mindre enn 25 mm, men ikke mindre enn 15 mm over ferdig gulv
 • Det skal være god tetting fra sluket i overgangen til gulvets membran, det vil si det vanntette sjiktet. Sjekk også produsentens anvisning i FDV-dokumentene.
 • Membranen skal ha en forsvarlig forbindelse, som tåler vanntrykk, til sluket. Vanntrykk kan oppstå om sluket går tett.
 • En forsvarlig forbindelse er utført ved at membranen er sikret tetting til sluket med en klemring som er skrudd ned i sluket med syrefaste skruer (som ikke ruster).
 • Mangler det rørmansjetter i rørgjennomføringer?
 • Før en finger over en avslutning. Blir den fuktig, er det et tegn på at et rør ikke har god tetting
 • Er det sprekker i fuger eller i fliser kan det være indikasjon på svelling av underlaget. Tilkall fagfolk!
 • Hvis ventilasjonen ikke er god nok, vil det være dugg på vinduene og svertesopp på innvendige flater
 • Sjekk at det er minimum 10 mm spalte under dør for tilluft

 

Husk å rense sluket

 • Som hovedregel bør sluk renses hver måned. Legg gjerne på et hårfilter til sluk, så blir rengjøringen enklere.
 • Hvis hår, smuss og såperester blir liggende for lenge i sluket kan det herde og hindre avrenning.

 

Dette er reglene for baderom

 • Det skal ikke være motfall f.eks. i hjørner hvor vann blir liggende.
 • Vannavrenning skal ikke hindres av fastmonterte dusjvegger uten at det er laget en drenasjespalte på lavest punkt. Lekkasjevann må finne veien til sluk.
 • Noen lokale ujevnheter og flate partier kan aksepteres hvis det skyldes f.eks. store og krumme fliser, fliser lagt med forskjøvet forband, kantsprang på fliser, rue overflater og fuger som bremser vannets avrenning.
 • Nedsenket dusjnisje skal ha fall 1:100 mot sluket (presisering fra TEK 17).
 • Et nedsenket dusjområde må ikke ha inngangskant over 10 mm siden kravet om trinnfrihet skal ivaretas.
 • Tettesjiktet skal være minimum 25mm over slukristen rundt hele baderommet. Unntaket er der fallet er mindre enn 1:100 . Der kan oppkanten være mindre enn 25 mm, men ikke under 15 mm over ferdig gulv.
 • Ved terskel til dør skal det være 15 mm fra overkant av membran til toppflis. Dersom flisene bygger mer, må du vurdere å heve terskelen og dermed også døren.
 • Der hvor overflate- eller lekkasjevann ikke renner til hovedsluket skal et bisluk (hjelpe- eller sekundærsluk) fange opp dette vannet.
 • Det trengs ikke lokalt fall rundt bisluket hvis overflate- og lekkasjevann fra alle steder ellers har fri adgang hovedsluket.
 • I forbindelse med bisluk under badekar må det plasseres så nær karkanten at enkelt tilsyn og renhold er mulig via inspeksjonsluke evt. lett demonterbar badekarfront.
 • Benyttes storformat fliser så anbefales ensidig fall på gulvflatene evt. kombinert med flersidig fall ved slukene.
 • For å hindre mye skråkapping, fugesprang eller ujevne fugebredder kan det benyttes småformatfliser eller mosaikk i dusjrom.  

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.