Oppussing i leilighet: Hva har du lov til?

Gå til hovedinnhold

Oppussing i leilighet: Hva har du lov til?

Hva kan du selv gjøre i din boligseksjon, og hva må du spørre styret i sameiet eller borettslaget om? Advokat i Huseierne, Annita Magnussen, svarer på spørsmålene.

Før du begynner med oppussing av leiligheten, vær sikker på at du ikke berører fellesområder eller fellesinstallasjoner. Foto: Nina Granlund Sæther

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

- Vedlikehold og oppussing i egen seksjon kan man gjøre så lenge man ikke skader eller endrer fellesinstallasjoner eller anlegg, sier Magnussen innledningsvis.

Fellesarealene er de delene av eiendommen som du ikke disponerer eksklusivt. Advokaten utdyper:

- Det kan være felles ganger og trappeoppganger, loft og kjellerrom, parkeringsplasser og lekeplasser, for fellesarealene er sameiets eller borettslagets ansvar, forteller hun.

Man skal heller ikke gjøre tiltak som er til skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.

Annita Magnussen er advokat i Huseierne.

Kan jeg flytte kjøkkenet?

- Det vil normalt være greit å flytte kjøkkenet til der soverommet var, men man må ikke bryte branncellene ved å føre rør ut gjennom seksjonens vegger eller gulv, og derfor bør dette først kartlegges, advarer hun.

Kan jeg endre ventilasjonen?

Du kan ikke gjøre endringer i ventilasjonsanlegget.

- Man kan ikke borre hull i fasaden for å få mer ventilasjon eller for å koble til en varmepumpe, og man kan ikke gjøre tiltak som er til skade eller ulempe for de andre seksjonseierne, presiserer hun.

Kan jeg bygge om badet?

- Ja, men hvis du må bytte ut sluk, og dermed går gjennom til seksjonen under, så må du søke både styret og kommunen fordi en branncelle brytes, forklarer Magnussen.

Kan jeg slå sammen rom?

- Ja, du kan slå sammen rom så lenge du ikke fjerner bærebjelker eller bærevegg, sier advokaten.

Kan jeg lage flere rom?

- Ja, svarer Magnussen, men presiserer at et unntak er når man omgjør leiligheten så mye at den kommer i strid med hyblifiseringsregelen; «ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning.»

Kan jeg skifte vinduer og dører?

- Vinduer og dører er også en del av fellesarealet, og det er opp til styret å avgjøre om de skal skiftes ut, med mindre det er vedtekter som sier at seksjonseier selv har ansvar for dette, understreker Magnussen.

Hva må jeg vedlikeholde selv?

Leiligheten du flytter inn i, er ditt ansvarsområde.

- Får du en lekkasje fra toalettet på ditt bad, er det du som må bekoste reparasjonen, sier advokaten.

Balkonger er en naturlig del av fasaden, og er dermed sameiets- eller borettslagets ansvar. Men det er forskjell på utsiden og innsiden av balkongen. Balkongens utside, membran og rekkverk er sameiets eller andelslagets ansvar.

- Det innvendige vedlikeholdet av balkongen er derimot den enkeltes ansvar, som for eksempel innvendig maling av vegger, rekkverk og gulv, forklarer Magnussen.

Det er som oftest opp til styret å avgjøre om vinduer og dører skal skiftes ut.

- Men hovedregelen er at du selv må stå for vedlikeholdet av vinduer og dører som tilhører din leilighet, avslutter Magnussen.

 

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.