Istapper fra tak kan bety varmelekkasje

Gå til hovedinnhold

Istapper fra tak kan bety varmelekkasje

Hvis du har mye is og lange istapper fra taket i stabilt kalde forhold hver vinter, betyr det at du har et stort varmetap fra taket. Dette bør du gjøre.

Ser det slik ut hos deg? Da bør du følge bygningsrådgiver Anders Stensruds råd. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari G.Dølgaard

Det er først når det har vært stabilt kaldt over lang tid at du vil se om taket lekker varme. Og enklest er det å oppdage dersom det ligger et godt lag med snø på taket.

- Taket er sannsynligvis for varmt eller har for dårlig ventilasjon, sier bygningsrådgiver i Huseierne, Anders Stensrud.

Anders Stensrud er bygningsrådgiver i Huseierne.

Det betyr at det vil lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet.

- For å unngå snøsmelting, bør det være minimum 200 mm isolasjon mellom boligrommene og taket, eller gulvet på kaldloftet og taket, fortsetter han.

Bedre ventilasjon kan fjerne problemet

Årsaken til snøsmelting kan være luftlekkasjer der dampsperren er utett og varmluft siger opp på loftet.

- En utett loftsluke, varme fra installasjoner på loft eller varmetap fra etasjen under, kan være årsaken til isdannelse, forteller han.

Men mest vanlig årsak er altså at for lite lufting forårsaker unormalt høy fuktighet på loft. Derfor mener Stensrud at luftingen av taket bør kontrolleres.

- Det er ikke alltid nok å bare ha luftespalteåpninger ved raft eller bare i gavlene, ofte vil utlufting i mønet også være nødvendig, sier bygningsrådgiveren.

Lufting av isolerte skrå tretak

For at isolerte skrå tretak skal fungere som kaldt tak og for å unngå fukt, må det være en god luftespalte i taket.

- Uønsket snøsmelting og isdannelser er som regel et tydelig tegn på for lite lufting, fastslår Stensrud.

Han forteller at den nødvendige størrelsen på luftespalter eller åpninger avhenger av mange faktorer, og at det derfor er vanskelig å gi et generelt råd.

Du kan for eksempel ha vindsperre og undertak som krummer hver sin vei.

- Hvis det er tilfelle, vil det strupe luftingen, fortsetter han og legger til at hvis man får skjøvet inn en lekt mellom sjiktene, kan tverrsnittet på luftespalta bli tilfredsstillende.

Er du i tvil om hvor problemet ligger, inviterer Stensrud til å ta kontakt.

- Har du et problem med isdannelse, kan du ringe oss i byggteknisk rådgivning, så skal vi forsøke å gi deg rådene som vil fungere for nettopp ditt hus, sier han.

Istapper kan gi skader

Du kan selvsagt leve godt med varmetap selv om det i det lange løp blir ekstra kostbart med oppvarming, og at du i bunn og grunn «fyrer for kråka».

- Hvis det danner seg is ved takfoten, vil isen kunne demme opp for smeltevann som trenger seg inn i taket og fører til skader på undertaket, påpeker Stensrud.

Det er altså ikke selve varmetapet som er hovedproblemet, den største utfordringen er vannet som smelter og kan trenge inn under taktekkingen og føre til lekkasjer, fukt og råte i det lange løp.

Blir det mye isdannelse på taket, kan det også danne seg is under taktekkingen og ødelegge både taktekking, takrenner og nedløp. 

- Og som kjent er det taktekkingen som skal beskytte undertaket mot de største påkjenningene, mens takrenner og nedløp skal holde vannet vekk fra kledningen, understreker han.

I tillegg advarer Stensrud mot at isklumper og istapper som detter ned fra taket kan føre til skader på mennesker, og dermed utgjøre en fare for liv og helse.

 

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.