Fellesutgifter

Gå til hovedinnhold

Fellesutgifter

Fellesutgifter er typisk vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter, bygningsforsikring og alle andre utgifter som ikke knytter seg til den enkelte leilighet.

Hovedregel: Fordelingsnøkkelen

Felleskostnadene i borettslaget skal i utgangspunktet fordeles etter fordelingsnøkkelen som ble fastsatt i forbindelse med opprettelsen av laget eller verdiforholdet mellom leilighetene.

Unntak: Vedtektsfestet fordeling

Det kan fremgå en annen fordeling av kostnadene i vedtektene. En slik vedtektsbestemmelse vil innebære at noen påtar seg et større ansvar, og vedkommende må derfor ha gitt sin tilslutning til vedtektsbestemmelsen for at den skal være gyldig. Dette kalles gjerne tilslutningsvedtekt.

Unntak: Annen fordeling i spesielle tilfeller

Uavhengig av hva som fremgår av fordelingsnøkkelen og vedtektene, kan det i det enkelte tilfelle foretas en annen fordeling av kostnadene. Vilkåret er at det foreligger særlige grunner som tilsier at kostnaden skal fordeles etter nytte eller forbruk.

Unntaksregelen er snever, noe som vil si at det skal mye til for at den kan komme til anvendelse. Domstolene har lagt til grunn at unntaket er mest aktuelt i forbindelse med nye tiltak som klart er mest til nytte for noen andelseiere, eller der kostnadene er klart forbruksavhengige.

Dersom for eksempel heisen skal repareres, må altså i utgangspunktet alle sameierne bidra i henhold til fordelingsnøkkelen - selv om man bor i første etasje eller i en annen oppgang. Hvis det imidlertid er tale om bygging og installering av ny heis, vil unntaksregelen kunne brukes for å foreta en annen fordeling blant de som får nytte av heisen.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.