Det økonomiske forholdet mellom samboere

Gå til hovedinnhold

Det økonomiske forholdet mellom samboere

Samboere har ikke noen lover som bestemmer over økonomien deres. Derfor må dere sørge for sikkerhet gjennom avtaler.

Mange par foretrekker å leve sammen i samboerskap i stedet for den mer formelle formen ekteskap.

Dere skal da være klar over at det er svært ulike regler for den økonomiske ordningen (formuesforholdet) mellom partene i samboerskap og i ekteskap.

Ingen samboerlov

For samboere finnes det ingen overordnet samboerlov, så formuesforholdet mellom samboere reguleres i stor grad av alminnelige formuerettslige prinsipper.

Det innebærer at eiendomsretten til eiendelene blir avgjørende for oppgjøret: hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld. Utgangspunktet er altså at du tar med deg ut av samboerskapet det du tok med deg inn og det du har anskaffet under samboerforholdet.

Dette er altså det motsatte av formuesordningen mellom ektefeller, der partene ved en skilsmisse som hovedregel skal dele eiendelene likt (felleseie) med hverandre. De deler ikke ut fra eierskapet, men kun ut fra den økonomiske ordningen mellom ektefellene.

I ekteskapet kan for eksempel en av partene eie en eiendom alene (ha eneeie), men må likevel dele halvparten av verdien av denne til den andre ved skilsmisse, som følge av at partene etter loven har felleseie.

Dette gjelder ikke for samboere.

Slik blir delingen ved samlivsbrudd mellom samboere

Det betyr at for samboere så skal verdiene ved et samlivsbrudd deles basert på hvem som har anskaffet hva. Dere må finne frem til eierforholdet/eiendomsretten til hver av dere.

Selv om en av dere kjøper eiendeler under/i løpet av samlivet, så blir ikke eiendelene nødvendigvis i sameie med den andre parten.

Da må dere enten ha avtalt det, eller så må den parten som krever sameieandel bevise dette enten ved at han/hun har betalt vederlag for eiendelen eller bidratt indirekte ved arbeid i hjemmet og med barn.

Det er først ved disse tre tilfellene det kan oppstå et sameie mellom dere. Det skal presiseres at etter domstolspraksis skal det svært mye til for å få fastslått sameie som følge av indirekte bidrag.

Der det først er konstatert sameie, er det en forutsetning i sameieloven at hver enkelt eier har samme andel i eiendelen (det vil si en halvpart hver).

Men, dette gjelder så lenge man ikke kan bevise annet eierforhold. Dersom en av partene har bidratt med større vederlag ved erverv, så vil det som regel være dokumentasjon for at denne parten har en større eierandel.

Hvem eier hva?

Etter et langt samliv med sammenblandet økonomi kan det bli være vanskelig å dokumentere hvem som har anskaffet hva, samt hvor stor eierandel hver av partene har i eiendelen.

Det er derfor det er så viktig å skrive en samboeravtale. Dette bør dere gjøre på et tidlig stadium, slik at dere kan avklare eierforholdet og eierandelen mens dere er venner og det er enkelt å fremskaffe bevis på hva som faktisk har skjedd. Dere har full avtalefrihet.

Les mer: Hvem eier hvor mye av boligen

 

Husk samboeravtale!

Huseierne har utformet en standard samboeravtale som avklarer de viktigste forholdene under et samboerskap (se link til høyre på siden).

Som medlem har dere tilgang til denne gratis på Mine sider. I tillegg har dere gratis juridisk rådgivning dersom dere trenger hjelp til utfylling eller presisering!

Se lenke under!

 

Bruk Huseiernes enkle digitale samboerkontrakt!

samboerkontrakt-oversikt.png

Medlemmer i Huseierne kan bruke vår digitale mal for samboerkontrakter. 

Dere svarer enkelt på spørsmål, og får enkelt laget en samboerkontrakt som er tilpasset deres samliv! Dere ser samtidig hvordan kontrakten blir seende ut!

Medlem? Trykk på knappen under for å gå til kontrakten! (Du må være logget inn - hvis du ikke er logget inn, kommer du til innloggingssiden først.)

Ikke medlem? Bli medlem på fem minutter for å kunne bruke kontrakten! Bli medlem her!

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.