Deltidsfella: Derfor bør du ikke være samboer og deltidsarbeidende

Gå til hovedinnhold

Deltidsfella: Derfor bør du ikke være samboer og deltidsarbeidende

Er du samboer uten samboerkontrakt? Jobber du deltid for å få tid til å ta deg av hushold og barn, mens partneren din jobber fulltid? Au, da.

Samboer - og gått ned i stilling for å få hverdagskabalen til å gå opp? Da bør du kompenseres økonomisk.

At du ikke bør være samboer når du jobber deltid er selvsagt en litt drøy påstand. Skal vi være helt korrekte, lyder rådet slik:

Er du samboer uten samboerkontrakt bør du ikke jobbe deltid for å ta deg av hjem og barn, mens partneren din jobber fulltid. Det er nemlig risikabelt for økonomien din.

Økonomiske ulemper

Det er flere økonomiske ulemper ved å gå ned i stillingsprosent. Mange par tenker at de en periode klarer seg selv om én av partene tjener litt mindre. Og det gjør de nok.

Men det er konsekvenser for den som går ned i stilling eller går i en periode med ulønnet permisjon som kanskje færre tenker over: 

  • Hun eller han risikerer å gå glipp av lønnsvekst i den perioden.
  • Et fravær kan gjøre at man blir mindre attraktiv i arbeidslivet og det kan dermed få konsekvenser for karrieren.
  • I tillegg er det en god del velferdsgoder og ytelser som beregnes ut fra tidligere inntekt, som for eksempel sykepenger.

- Man går også glipp av pensjonssparing når man går ned i stilling eller over i ulønnet permisjon, og dette er kanskje et av de viktigste poengene, påpeker Mina Kristensen Bogsti.

Advokatfullmektig Mina Kristensen Bogsti i Huseierne.

Hun er advokatfullmektig hos Huseierne og er spesialist på boligjuss knyttet til arv- og samliv. 

For mange som tar permisjon i en travel småbarnsfase, ligger pensjonstiden så langt frem i tid at de ikke ofrer det en tanke. Men det at det ligger langt frem i tid, gjør ikke problemstillingen mindre reell.

Familiekabalen skal gå opp

- Dette tror jeg det er veldig mange som ikke tenker over. Man har fokus på å få familiekabalen til å gå opp, ikke på økonomiske følger som kanskje ligger langt frem i tid, sier Bogsti.

Heldigvis er det en enkel løsning:

- Skriv samboerkontrakt der den deltidsarbeidende kompenseres for det økonomiske tapet, sier Bogsti.

Del på fulltidslønnen

I samboerkontrakten bør man utjevne den økonomiske ubalansen i forholdet som en midlertidig deltids- eller permisjonsordning fører til.

- Det kan være lurt å bestemme i kontrakten at en viss andel av lønnen til den som jobber fulltid skal deles likt mellom samboerne. Og at den som jobber fulltid skal betale et fast beløp til den andres pensjonssparing. Da utjevnes de økonomiske forskjellene innad i forholdet i perioden, sier Bogsti.

Når perioden med deltid eller permisjon er over, er det naturlig å revidere kontrakten igjen og gå vekk fra de midlertidige ordningene.

Benytter man Huseiernes digitale samboerkontrakt kan man når som helst gå inn og gjøre slike endringer på få minutter.

Gjelder særlig kvinner

Selv om det begynner å jevne seg ut, er det fortsatt flest kvinner som jobber deltid her i landet. I 2022 jobbet 35,3 prosent kvinner deltid mot 16,8 prosent av mennene. Deltidsfella er derfor en «kvinnefelle».

Det er en av grunnene til at vi i Huseierne ønsker å fokusere på viktigheten av samboerkontrakt i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Samboerkontrakt fremmer likestilling fordi den hjelper begge parter å ivareta sine økonomiske interesser innenfor samlivet.

I hele mars deler Huseierne derfor ut gratis samboerkontrakt til alle - også ikke-medlemmer. Medlemmer i Huseierne har som vanlig gratis tilgang til alle våre kontrakter. Ikke utsett det - skriv samboerkontrakt i dag! 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer