Hvilke forsikringer bør man ha?

Gå til hovedinnhold

Hvilke forsikringer bør man ha?

Du bør ha de forsikringene som forsikrer krisene i livet. Resten kan du strengt tatt droppe. Her forteller vi hvilke forsikringer du bør ha.

KRISE: Du skal forsikre krisene i livet. For eksempel en husbrann. Les mer om andre kriser det er lurt å forsikre.

Det er viktig å ha de riktige forsikringene. Men hvis du ikke forsikrer deg riktig, kan det fort bli veldig dyrt. Her har vi en gjennomgang av de ulike forsikringene du finner, og om du trenger dem eller ikke.

Forsikre krisene i livet

En viktig tommelfingerregel er at du skal forsikre krisene i livet ditt. Men hva er en krise?

Sagt på en enkel måte: Det er en krise om huset ditt brenner ned. Og det er dyrt å erstatte det. Derfor må du ha boligforsikring. Men det er ingen livskrise om du mister telefonen din i do. (Selv om det er veldig dumt der og da.)

Og det er i den store sammenheng ikke dyrt å kjøpe en ny telefon. Derfor trenger du ikke uflaksforsikring for telefonen din.

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

 

Disse forsikringene trenger du:

Under har vi delt forsikringene inn i ulike grupper etter hva du må ha (eller er pålagt å ha), hva du bør ha (eller kan tenke på) og hva du kan droppe.

 

Forsikringene du MÅ ha:

Husforsikring: Hjemmet ditt MÅ du forsikre. Det er åpenbart en krise hvis det forsvinner. En husforsikring forsikrer mot brann, vannlekkasjer som kommer brått og plutselig mm. (Borettslag og sameier har ofte forsikret bygningsmassen, sjekk vilkårene der før du tegner forsikring.)

Innboforsikring: Som med husforsikring må du sikre innboet ditt mot skader og ødeleggelse. Dette må du ha også når du bor i leilighet i et sameie eller borettslag!

Fritidsbolig/hytteforsikring: Samme vurderinger som hus/innbo for de som eier hytter og fritidsbolig.

Ansvarsforsikring på bil (og båt): Du er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på bilen. Og du bør ha det på båten. Men husk, denne forsikringen dekker bare skader du påfører andre. For å få dekket skader på bilen (eller båten) må du ha en kaskoforsikring. (Se under.)

 

Forsikringene du BØR ha:

Utleieforsikring: Denne forsikringen anbefaler vi sterkt at du har hvis du leier ut en bolig. Forsikringen sikrer deg mot hærverk, ubetalt husleie og kostnader ved eventuell utkastelse.

Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring): Når du selger boligen, har du ansvar for skjulte feil – uansett om du har skyld eller ikke. Dette er et ansvar du bør forsikre deg mot. (Dette gjelder også etter endringene i boligsalgsreglene som gjelder fra 2022.)

For boligkjøperforsikring - når du kjøper bolig - se lenger ned!

Kaskoforsikring på bil: Dekker skader på bilen din. Du bør ha kaskoforsikring på nyere biler når verdien er over ihvertfall 100.000 kroner.

Reiseforsikring: Sykdom i utlandet kan koste mye penger, en reiseforsikring er en billig løsning på store uforutsette utgifter.

Uføreforsikring: En uføreforsikring vil sikre inntekten din hvis du blir ufør. Dette er nesten en «må ha» forsikring.

Barneforsikring: Hvis barna dine blir uføre, vil de bare få en minstedekning fra folketrygden. En barneforsikring vil sørge for at de har mer å leve av hvis de blir uføre.

Livsforsikring: Dekker de etterlatte hvis du dør.

Ulykkesforsikring og kritisk sykdom: Kan være nyttige hvis uhellet er ute. Men det er viktigere med uføreforsikring.

 

Mellomklassen - må vurderes:

I denne klassen tar vi inn forsikringer der du må gjøre en grundig vurdering om du trenger disse forsikringene.

Boligkjøperforsikring: Dette er forsikringen du får tilbud om når du kjøper bolig. Dette er en ren rettshjelpsforsikring (advokatforsikring). Den gir deg ikke rett til å få reparert skader på boligen du kjøper, bare tilgang på advokat. Men du har rettshjelpsforsikring i innboforsikringen din. Her vil du få dekket rettshjelp fra 80.000 - 100.000 kroner og oppover.

Rettshjelpsdekningen dekker bare når det har blitt en sak. Dermed trenger du en vurdering fra en advokat på forhånd - for å se om det er en sak. Som medlem i ulike organisasjoner har du ofte tilgang på advokat i en time eller flere.

Det gjelder for eksempel du som er medlem i Huseierne - som har tilgang på en times advokathjelp i året. Når du har dette, og du har en god rettshjelpsdekning i innboforsikringen din, vil det være greit å droppe boligkjøperforsikringen.

Husdyrforsikring: Denne er i en mellomklasse. For mange er kjæledyret en viktig del av familien, og man bør da vurdere en kjæledyrforsikring. Men rent «forsikringsteknisk» er dette en forsikring man kan droppe.

 

Forsikringene du kan droppe:

Uflaksforsikring/trygghetsforsikring: Dropp denne forsikringen! Uansett hva du kjøper av elektronisk utstyr som telefoner, PC-er, stereoanlegg og vaskemaskiner får du tilbud om uflaksforsikring. Ikke kjøp den! Dette blir veldig mye penger gjennom årene som du neppe får igjen. Bruk heller pengene på å kjøpe nytt når du faktisk har uflaks, ikke forsikre deg mot den. Feil dekkes av kjøpslovgivningen.

Verdisaksforsikring: Som over - i de aller fleste tilfellene har du råd til å kjøpe verdisakene på nytt om de går tapt. Dessuten: Du kan ikke forsikre affeksjonsverdien. Bruk heller pengene på å kjøpe en safe hjemme for å beskytte mot tyverier og brann.

Helseforsikring: Dropp helseforsikring, for du får behandling i offentlig helsevesen. Dessuten vil «fritt sykehusvalg» sørge for at du kan få behandling der køene er kortest. Men arbeidsgivere kan tegne behandlingsforsikring, og det er lurt å arbeide for å få dette inn i bedriftens forsikringspakke.

 


Medlemsfordel

Mor leser for datteren sin i en bok i en sofa

Ekstra gode betingelser på forsikring hos Storebrand

20 % rabatt på hus- og hytteforsikring, inkludert dobbel dekning på rettshjelp.
18 % på alle andre private skadeforsikringer.

Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.