Vedlikehold

Gå til hovedinnhold

Vedlikehold

Et leieobjekt må vedlikeholdes fortløpende, men hvem har egentlig ansvaret for det løpende vedlikeholdet?

Husleieloven legger det meste av vedlikeholdsplikten på utleier.

I vår standard leiekontrakt for bolig har leier fått større vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven.

Etter loven er det utleier som har hovedansvar for å vedlikeholde både eiendommen, bygningen og husrommet.

Leier skal bare sørge for vedlikehold av dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen (for eksempel kjøleskap). Leier skal også foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukningsutstyr.

Leier skal sørge for reparasjon, men hvis det ikke er regningssvarende å reparere tingen, er det utleier som må ta kostnaden med utskiftning. Det er også utleier som har ansvaret for å utbedre tilfeldige skader.

Man står fritt til å avtale at leier skal ha en mer omfattende vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven. Det er gjort i vår standardkontrakt for utleie av bolig.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.