Husleieloven legger det meste av vedlikeholdsplikten på utleier.

I vår standard leiekontrakt for bolig har leier fått større vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven.

Etter loven er det utleier som har hovedansvar for å vedlikeholde både eiendommen, bygningen og husrommet.

Leier skal bare sørge for vedlikehold av dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen (for eksempel kjøleskap). Leier skal også foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukningsutstyr.

Leier skal sørge for reparasjon, men hvis det ikke er regningssvarende å reparere tingen, er det utleier som må ta kostnaden med utskiftning. Det er også utleier som har ansvaret for å utbedre tilfeldige skader.

Man står fritt til å avtale at leier skal ha en mer omfattende vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven. Det er gjort i vår standardkontrakt for utleie av bolig.