Utleiers plikter

Gå til hovedinnhold

Utleiers plikter

I et leieforhold har utleier mange plikter som han eller hun må oppfylle overfor leietaker. I det følgende redegjør vi for de viktigste pliktene som utleier har.

Utleiers viktigste plikt i et leieforhold er å stille  leieobjektet til leietakers disposisjon. Utleier skal sørge for at leietaker har tilgang leieobjektet, og leietakers bruk er eksklusiv. Dette betyr f.eks. at utleier ikke kan ta seg inn i leieobjektet uten leietakers godkjenning.

Utleier plikter å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen. Dette betyr at utleier skal sette i gang eller tillate forstyrrende virksomhet, og at han må gripe inn dersom andre brukere oppfører seg forstyrrende overfor leietaker.

Utleier har en utstrakt vedlikeholdsplikt etter husleieloven. Det er imidlertid anledning til å avtale seg bort fra denne vedlikeholdsplikten. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om vedlikehold.

Utleier plikter å sørge for at leieobjektet er fritt for mangler i henhold til avtalen. Dersom leietaker oppdager mangler eller feil på leieobjektet som utleier har ansvaret for, plikter utleier å rette opp i disse så fort som mulig.

Dersom utleier misligholder sine plikter, kan leietaker blant annet kreve retting, avslag i husleien, heving av leieavtalen (dersom misligholdet er vesentlig) og/eller erstatning.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.