Opptak i husstand og fremleie

Gå til hovedinnhold

Opptak i husstand og fremleie

Har leietaker lov til å la kjæresten flytte inn i leieobjektet? Og hva om leietaker ønsker å leie ut leiligheten til en tredjeperson mens han eller hun er på ferie?

Opptak i husstand

Husleieloven gir leietaker vid adgang til å utvide husstanden, for eksempel ved å la kjæresten flytte inn.

Leier har alltid rett til å innlemme ektefelle, samboer, egne, eller ektefellens/samboerens barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre i husstanden. Det kan gjøres uten utleiers godkjenning.

Hvis leier ønsker å utvide sin husstand til å omfatte andre personer (for eksempel søsken), krever det godkjenning fra utleier. Utleier kan bare nekte godkjenning dersom husrommet klart blir overbefolket, eller forhold ved det nye husstandsmedlemmet gir saklig grunn for å nekte. For eksempel at den aktuelle personen er en notorisk bråkmaker. En gyldig nektelse vil altså forutsette at utleier kjenner til personen fra før.

Hvis leier har fremsatt skriftlig søknad om husstandsutvidelse, anses utleier for å ha gitt godkjenning når han ikke har svart på søknaden innen en måned.

Fremleie

Leier har også vid adgang til å fremleie. Fremleie innebærer å overlate bruksretten til noen andre.

Fremleie kan enten skje ved at leier selv flytter ut, eller ved å leie ut et eller flere rom til noen andre.

Mellom utleier og fremleier foreligger det ikke noe avtaleforhold. Utleier må forholde seg til hovedleier, og fremleier må forholde seg til hovedleier.

Hovedregelen er at fremleie ikke er tillatt uten utleiers samtykke. Leier har likevel rett til å fremleie i noen praktisk viktige situasjoner:

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.