Slik bruker du Husleietvistutvalget

Gå til hovedinnhold

Slik bruker du Husleietvistutvalget

Leier du ut og har havnet i konflikt med leietaker? Husleietvistutvalget kan være løsningen.

Husleietvistutvalget (HTU) er et lavterskeltilbud hvor utleiere og leietakere får løst sine tvister på en rask og rimelig måte. Husleietvistutvalget ligner på en domstol og behandler tvister om leie av bolig etter husleieloven. Husleietvistutvalget dekker fra 1. september 2021 hele landet.

Normal saksbehandlingstid uten ventetid er ca. 8 uker hvis saken blir løst ved forlik. Hvis saken blir avgjort ved avgjørelse tar det normalt ca. 12 uker. Det kan ta lengre tid hvis for eksempel klagen er mangelfull.

Saker som gjelder oppsigelse blir høyt prioritert. Utvalget kaller partene inn til et møte slik at de kan si sin mening om oppsigelsen.

Mekling er den raskeste og mest skånsomme måten å løse tvisten på og blir prioritert av HTU.

HTUs utvalg har en jurist som nøytral saksleder som er ansatt i Husleietvistutvalget. I utvalget er det også et utvalgsmedlem som er foreslått av en leietakerorganisasjon, og et utvalgsmedlem som er foreslått av en huseierorganisasjon.

Saksbehandlingsgebyret er 1.199 kroner for utleier og 239 kroner for leietaker.

Slik klager du

Før du fyller ut klageskjemaet, må du sjekke om Husleietvistutvalget (HTU) er rett sted å klage. Klagen til HTU må gjelde tvist om leie av bolig.

  • Klagen din må være skrevet på norsk
  • Skriv kort og poengtert
  • Bruk en høflig tone
  • Unngå ukvemsord
  • Du bør sende inn både en skriftlig forklaring og kopi av dokumenter som kan støtte forklaringen din.

HTU har digital saksbehandling og du trenger en digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, kan du for eksempel opprette dette på www.norge.no.

Her kan du lese mer og sende inn klagen din. 

Slik gjør du det hvis du er blitt klaget inn

Hvis du er blitt klaget inn til Husleietvistutvalget, kan du komme med et tilsvar. Skjemaet for tilsvar finner du her

Tilsvaret må være på norsk. Selve skjemaet finnes ikke i digital utgave, slik at du må sende inn skjemaet per post eller epost.

Saken blir avgjort gjennom forlik eller vedtak.

Hvis du som er utleier krever noe av leietaker som har klaget, kan tilsvaret ditt inneholde en motklage. Motklagen kan for eksempel inneholde krav om erstatning. I slike tilfeller må du signere tilsvaret.

HTU har digital saksbehandling og du trenger en digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, kan du for eksempel opprette dette på www.norge.no.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.