Tilbakelevering av leieobjektet

Gå til hovedinnhold

Tilbakelevering av leieobjektet

I hvilken stand skal leieobjektet være når leieforholdet avsluttes, og hva kan man kreve hvis leietaker har ødelagt noe?

Innledning

Leieobjektet skal for det første være ryddet og rengjort når det leveres tilbake til utleier.

For det andre skal leieobjektet være i samme stand som da leieforholdet startet, bortsett fra den forringelse som skyldes vanlig slitasje og elde. Den forringelse som skyldes vanlig slitasje og elde, må utleier akseptere.

Når man skal vurdere om leieobjektets tekniske standard er god nok, må man ta utgangspunkt i den vedlikeholdsplikten som leier har.

Hvis leier har sørget for normalt vedlikehold, vil utleier måtte akseptere normal slitasje. Utleier kan heller ikke uten en særlig avtale kreve at leieobjektet skal være i bedre stand enn det var da leieforholdet startet.

Erstatning dersom leieobjektet er i dårlig stand

Når husrommet er i dårligere stand enn det skal være, kan utleier kreve dekket kostnadene ved nødvendig utbedring.

Slik erstatning forutsetter at utleier fremsetter kravet innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget forholdet. En tommelfingerregel er at utleier bør ha fremsatt en skriftlig reklamasjon innen to uker etter at leieforholdet ble avsluttet. Når man får tilbake nøkler, bør man derfor straks gå gjennom husrommet for å se om det er i den stand det skal være.

Leietakers krav på vederlag for forbedringer

Hvis leier har fått samtykke til å foreta forandringer inne i leieobjektet, får leier rett til vederlag for den fordelen utleier oppnår ved forbedringen. Vederlaget skal settes til den fordelen utleier oppnår, ikke til de utgifter leier har hatt.

Vær oppmerksom på at utleier kan bli ansett for å ha gitt samtykke til en forbedring dersom han har blitt klar over at endringer er gjort, uten å si klart i fra om at endringen ikke var tillatt.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.