Oppsigelse av husleieavtale

Gå til hovedinnhold

Oppsigelse av husleieavtale

Uventede forhold som oppstår under leietiden kan gi utleier et behov for å få tilbake leieobjektet, eller leietakers mislighold gjør at utleier ønsker å kvitte seg med denne. Leietaker har imidlertid et sterkt oppsigelsesvern, og utleier bør derfor kjenne til reglene for oppsigelse.

Det er mange bestemmelser å forholde seg til når det gjelder oppsigelse. Både oppsigelsesfrister, formkrav til selve oppsigelsen, oppsigelsesgrunn og domstolsprøving av oppsigelsens rimelighet.

 Vilkårene gjelder først og fremst når det er utleier som sier opp avtalen. Leier står nemlig fritt til å gi en oppsigelse (med mindre man har avtalt noe annet). Det er ingen krav om at en oppsigelse fra leier skal være skriftlig, men mindre dette er avtalt i leieavtalen.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.