Inndrivelse av pengekrav

Gå til hovedinnhold

Inndrivelse av pengekrav

Hvis leietaker skylder deg penger og ikke gjør opp for seg frivillig, kan det være nødvendig å tvangsinndrive kravet ved hjelp av namsmannen.

Begjæring om utlegg

Tvangsinndrivelse av pengekrav mot leietaker skjer ved en utleggsforretning som avholdes av namsmannen.

For å kunne sette i gang tvangsinndrivelse av pengekrav, må man ha et tvangsgrunnlag.

De alminnelige tvangsgrunnlagene er dom, rettsforlik eller avgjørelse fra et tvisteløsningsorgan som har samme virkning som dom. Mener du at du har et krav mot leietaker, men leietaker ikke er enig i dette, må du derfor normalt skaffe deg en dom på kravet ditt. Dette får du ved å klage inn leietaker til forliksrådet eller Husleietvistutvalget (i byer som har et slikt utvalg). I saker der kravet er på over 125 000 kroner, kan det være at du må ta ut stevning til tingretten.

Hvis du skaffer deg en dom for kravet ditt mot leietaker, kan du sende en begjæring om utlegg til namsmannen. På politiet sine nettsider finner du mer informasjon om hva en slik begjæring skal inneholde, og du finner også et utleggsskjema som du kan bruke.

Du finner politiet sin informasjon om utlegg her.

I noen tilfeller kan du sende en begjæring om utlegg direkte til namsmannen uten å skaffe deg dom først. Dette gjelder pengekrav mot leietaker som er uimotsagt, det vil si pengekrav som leietaker ikke er uenig i. Et uimotsagt pengekrav er et særlig tvangsgrunnlag.

Der kravet er uimotsagt, kreves det at utleggsbegjæringen tilfredsstiller kravene til en forliksklage.

Du finner skjema som oppfyller disse kravene hos politi.no.

I begge tilfeller må der først sendes varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 hvor det gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt innen to uker. Når to uker har passert, kan man sende begjæring om utlegg til namsmannen.

Skjema for varsel før utlegg finner du hos politi.no

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.