Et krav er som hovedregel foreldet når det er gått mer enn tre år etter at kjøper har overtatt eiendommen.

Men dersom det dreier seg om en skjult mangel, løper det en tilleggsfrist på et år fra kjøper fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om mangelen.

Når det har gått mer enn fem år etter overtagelse, er det ikke mulig å rette krav mot selger - med mindre selger har opptrådt uaktsomt eller handlet i strid med redelighet og god tro ved for eksempel bevisst å tilbakeholde informasjon. Ethvert krav er imidlertid foreldet etter 13 år.