Reklamasjon

Gå til hovedinnhold

Reklamasjon

Dersom man oppdager mangler på boligen, er det viktig at man reklamerer til selger innen rimelig tid. Gjør man ikke det kan eventuelle krav mot selger gå tapt.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til selger om forhold ved eiendommen du vil gjøre krav gjeldene på grunnlag av.

Kjøperen taper retten til å gjøre avtalebruddet gjeldende dersom kjøperen ikke innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir selger melding om at avtalebruddet blir gjort gjeldende og hva slags avtalebrudd det er.

Dersom du reklamerer for sent, går kravet ditt tapt.

En reklamasjon kan gjøres skriftlig eller muntlig, men vi anbefaler at du sender en skriftlig reklamasjon til selger. 

Reklamasjonsfristens utgangspunkt

Kjøper har en undersøkelsesplikt både før og etter kjøp av bolig, så synlige mangler bør man reklamere over snarest.

Når det gjelder skjulte mangler, kan det være vanskelig å oppdage. Men reklamasjonsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet kjøper burde ha oppdaget den skjulte mangelen. Kjøper anses for å ha oppdaget mangelen når han/hun har kunnskap om faktiske forhold som gir kjøper en oppfordring til å påberope mislighold, dvs. at kjøper har kunnskap om faktiske forhold som gjør det temmelig klart for vedkommende at tingen ikke er i samsvar med de krav til tingen som følger av avtalen.

Reklamasjonsfristens lengde

Dersom det går mer en to-tre måneder fra kjøper oppdaget mangelen til kjøper reklamerer over mangelen, er som regel et krav på selger tapt.

I tillegg løper en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år. Går det mer enn fem år etter overtagelse, kan man ikke lenger rette mangelskrav mot selger.

Reklamasjonens innhold

Fire vilkår må være oppfylt for at kjøpers melding til selger skal virke fristavbrytende:

  1. Meldingen må få frem at det foreligger et avtalebrudd
  2. Meldingen må få frem hva slags avtalebrudd det gjelder (forsinkelse eller mangel)
  3. Meldingen må spesifisere hva slags forsinkelse eller mangel det er snakk om
  4. Meldingen må få frem at kjøper vil påberope seg avtalebruddet

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.