Foreldelse

Gå til hovedinnhold

Foreldelse

Det er ikke nok at kjøper reklamerer tidsnok. I tillegg må kjøper passe på å avbryte foreldelsesfristen.

Et krav er som hovedregel foreldet når det er gått mer enn tre år etter at kjøper har overtatt eiendommen.

Men dersom det dreier seg om en skjult mangel, løper det en tilleggsfrist på et år fra kjøper fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om mangelen.

Når det har gått mer enn fem år etter overtagelse, er det ikke mulig å rette krav mot selger - med mindre selger har opptrådt uaktsomt eller handlet i strid med redelighet og god tro ved for eksempel bevisst å tilbakeholde informasjon. Ethvert krav er imidlertid foreldet etter 13 år.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.