Muggsopp: Ved bør ikke lagres inne

Gå til hovedinnhold

Muggsopp: Ved bør ikke lagres inne

Et godt inneklima er avgjørende for helsa vår, og når du lagrer mye ved på stua kan det medføre helseplager forårsaket av pollenrester, støv, muggsopp og kanskje en og annen muselort.

Veden skal du helst oppbevare utendørs. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari G. Dølgaard

Nesten all ved du tar inn har muggsopp. Derfor er det bedre å bare lagre inne det man skal bruke i løpet av dagen eller kvelden. Det forteller byggteknisk rådgiver og biolog, Ingeborg Bjorvand Engh i Huseierne.

Ingeborg Bjorvand Engh er biolog og byggteknisk rådgiver i Huseierne.

Selv brukte hun lenge ei putekasse til ved som hun satte ved terrassedøren. Putekassen har luftespalter og lokk, og veden sto dermed både tørt og luftig.

- Eventuelt kan du lage ei vedkasse, foreslår hun.

Derfor er det best å ha veden ute

- Når du fyller vedkassa ved siden av ovnen med fuktig ved, vil muggsopp få gode vekstvilkår, forteller Engh.

Muggsopp trenger fuktighet og næring for å trives, og vokser på alle fuktige organiske materialer slik som ved og trematerialer.

- Soppsporene er så små du ikke vil se dem med det blotte øye, sier hun.

Muggsopp blir først synlig etter noen uker under optimale forhold.

- Både synlig vekst av muggsopp og muggsoppvekst som er i et tidlig stadium kan frigi muggsoppsporer. Disse soppsporene svever lenge i luften og vi puster dem inn, forteller Engh.

Hun mener derfor at det beste er å oppbevare veden der du ikke oppholder deg, og gjerne ute der den kan stå tørt.

Les også: Muselort kan gi musepest

Hvis du likevel lagrer inne

Å lagre ved innendørs byr på noen utfordringer, men fordelen er at veden lagres garantert tørt.

Når du lagrer inne bør du lagre slik at du unngår sopp-, råte og skadedyrangrep.

- Veden må lagres opp fra gulv og ut fra vegg, og ikke så høyt at den berører taket, sier Engh.

Luften skal kunne sirkulere, slik at det blir god luftutskifting.

- For å sikre tilstrekkelig ventilering er det viktig at ventilåpninger i dører og vegger ikke tildekkes, og eventuelle luftevinduer i kjelleren bør stå åpne i sommerhalvåret, råder hun, men anbefaler å huske musesperre.

Ved avsluttet fyringssesong bør lagringsområdet rengjøres for flis og avfall og restved bør stables om.

Slik lagrer du ved utendørs

Det er tryggest å lagre veden utendørs, men her er veden din værutsatt.

Sørg også for å hindre skader på yttervegg ved å ha god lufting mot veggen bak veden.

Unngå å stable ved direkte på bakken, men sørg for lufting under veden.

- Legg for eksempel to bord under veden som den kan stables på for å unngå fukt nedenfra samtidig som du sikrer ventilasjon, fortsetter hun.

Dekk til veden slik at den ikke utsettes for regn og snø.

Rengjør ovnen

Riktig rengjøring av vedovnen kan også bidra til bedre luftkvalitet. Fjern alt støv fra vedovnen når du rengjør.

Det er også viktig å være nøye med vedlikeholdet av vedovnen slik at den fungerer slik den skal.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.