5 Gode grunner til å droppe hagejord med torv

Gå til hovedinnhold

5 Gode grunner til å droppe hagejord med torv

Trenger du hagejord er det mange gode grunner til å droppe jord som inneholder torv. Myr som får ligge urørt bidrar nemlig til en gedigen karbonfangst.

Et vakkert og levende myrlandskap. Foto: Jan Christer Hegg

- Torv blir hentet fra myrområder og er dannet av blant annet næringsfattig torvmose, sier biolog og bygningsrådgiver i Huseierne, Ingeborg Bjorvand Engh.

Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. I følge NIBIO er den totale karbonmengden i alle verdens myrer omtrent like stor som i atmosfæren.

På 9,8 prosent av vårt landareal, lagrer våre myrer minst 950 tonn karbon, noe som tilsvarer rundt 3,5 milliarder tonn CO2. Det er like mye som Norges klimagassutslipp i 66 år!

Myr betyr mye: 

 • KARBONLAGER - Myr dekker omtrent tre prosent av landoverflaten på jorda og lagrer mer karbon enn all vegetasjon til sammen.
 • FLOMDEMPER - Myr er som en gigantisk svamp! På grunn av strukturen i cellene, kan torvmosen ta opp 20 ganger sin egen vekt i vann.
 • BOLIG OG MAT - Myr er hjem og matfat til et mylder av arter.
 • LEKEPLASS - Tranen velger den sikre myra for å legge sine egg. Orrfuglen velger også myra til leiken sin, og myra er viktig som matfat og hekkeplass til orrhønene og de små ungene.
 • MULTE/MOLTER - Multe vokser i mengder på myrer over hele landet. Multe er en såkalt ansvarsart for Norge. Det betyr at Norge har et spesielt ansvar for at multe har gode kår her i landet.

Kilde: SABIMA

Forbrukermakt gir oss bedre tilbud

Markedet for hagejord er sensitivt og 10 prosent fall i etterspørsel kan være nok til å endre markedet og skape impuls for å tilpasse seg, mente en førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen da vi intervjuet ham i 2016 om bevaring av myr.

Ingeborg Bjorvand Engh er biolog og bygningsrådgiver i Huseierne.

- Nå som sommeren nærmer seg, strømmer vi til hagesentrene for å kjøpe hagejord, men det mange av oss ikke er klar over er at hagejord er proppet med torv, sier biologen.

Derfor er det viktig å lese innholdsfortegnelsen på jordsekkene før man går til kassen. Det er nemlig fort gjort! I det minste skal det nå være tilstrekkelig merking på hagejorda.

Ikke alle jordproduktene er helt ærlige på innholdet, og du kan lett bli forvirret:

 • Sphagnum eller sphagnumtorv er en torvmoseslekt av rundt 380 arter, og stammer fra myr.
 • At jorda er torvredusert, betyr fortsatt at den inneholder torv.
 • At jorden består av velomdannet myrjord, betyr også at du i realiteten får ødelagt myr i sekk.
 • Dersom du ikke finner innholdsfortegnelsen på sekken, kan du regne med at det er torv du får.

Mange gode alternativer til torvjord

Det finnes alternativer til torvjord, noe plantene vil takke deg for, for de fleste av dem trenger næringsrik jord!

Be om torvfri jord på hagesenteret, eller sjekk også Sabimas oversikt over torvfrie produkter her. 

Kanskje selges det torvfri og kortreist jord på din lokale gjenvinningsstasjon?

Har du ikke plass til kompost i hagen, har du sikkert plass til ei bøtte? Les mer om hvordan du kan lage den beste jorden selv.

Hvis du trenger en luftigere, mer porøs jord, eller en jord som holder mer på fuktighet, kan du teste ut disse alternativene i jorden:

 • Perlite: Vulkansk materiale som etter varmebehandling blir hvitt og porøst. Ligner små isoporkuler. Gjør jorden mer porøs og luftig.
 • Lecakuler: Små kuler av brent leire. Bidrar til å gjøre jorden porøs. Absorberer og avgir fuktighet.
 • Vermiculite: Leirskifer som er varmebehandlet og har en struktur som absorberer og avgir fuktighet. Små brune biter som er lette å blande i jorda, og også gjør den løsere.
 • Generelt vil plenklipp, løv og annet organisk materiale blandet inn, både gi næring til jorda og gjøre den løsere og luftigere

Myra er hjemmet til 75 rødlistede arter

- I myra kan du blant annet finne sjeldne orkideer, og våtmarksområder er viktige hekke- og rasteplasser for mange trekkfugler, sier biologen.

Vadefugler, gjess, ender, riksefugler og spurvefugler er avhengige av våtmarka.

Å fjerne myr for å putte næringsfattig torv i hagejorda er meningsløst.

Å veie opp for denne næringsfattige fyllmassen ved å blande for eksempel kunstgjødsel, som er kjemisk fremstilt plantenæring, i jorda, gir ikke mer mening.

- Selv om det skjer nydanning av torv, så kan det være med 0,5 til 1 millimeter i året, det vil si at torv ikke kan regnes som en fornybar ressurs, understreker hun.

1/3 av myrene i Norge er ødelagte, og ved å la være å kjøpe torvjord, kan vi bidra til å redde resten.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.