Forsikring og fri rettshjelp

Gå til hovedinnhold

Forsikring og fri rettshjelp

Mange forsikringsavtaler har en rettshjelpsdel som dekker utgifter ved rettssaker.

Vilkår og dekningsgrad varierer, men det vanlige er at man har en egenandel (for eksempel på 4 000 kroner og 20 % av det overskytende), og at forsikringen dekker resten av kostnadene opptil en viss sum (for eksempel 80 000 kroner). Når man vurderer å gå til sak, bør man på forhånd kontakte forsikringsselskapet, og undersøke om omkostningene ved saken kan dekkes av forsikringen.

Det finnes også en egen lov om fri rettshjelp, som hjemler fritt rettsråd, fritak for rettsgebyr og fri sakførsel.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.