Nabovarsel og forhåndsavgjørelser

Gå til hovedinnhold

Nabovarsel og forhåndsavgjørelser

Nabovarsel

Det er ingen formkrav til varselet etter naboloven, i mange tilfeller vil en e-post være tilstrekkelig. I andre tilfeller kan det være lurt å sende varselet både skriftlig og rekommandert. Varselet skal altså gis rimelig tid på forhånd. Hva som skal regnes som rimelig tid må avpasses etter forholdene. Større tiltak krever lenger varsel enn mindre tiltak. Nabovarsel etter plan- og bygningsloven vil alltid være tilstrekkelig som varsel også etter naboloven.

Forhåndsavgjørelse

Når man har fått varsel om at naboen har tenkt til å gjennomføre tiltak som man mener kan være i strid med naboloven, har man muligheten til å få en forhåndsavgjørelse ved et rettslig skjønn. Ønsker naboen for eksempel å bygge et hus på sin tomt som tar fra en all utsikt, kan man innen fire uker etter at man mottok nabovarsel gå til domstolene og forlange en forhåndsprøving, i form av et rettslig skjønn som tar stilling til om tiltaket vil medføre et brudd på naboloven. Domstolen kan avvise kravet hvis det ikke foreligger rimelig grunn. Når skjønn er krevd, kan ikke tiltaket settes i verk før endelig avgjørelse foreligger, med mindre skjønnet har gitt særlig tillatelse.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.