1. Be om og sjekk referanser. Benytt fortrinnsvis byggmestere som er bransjeorganisert.

2. Inngå alltid skriftlig kontakt. Det er en fordel å inngå avtale om totalentreprise.

3. Kontaktfest tidsfrister for ferdigstillelse og overtakelse.

4. Avtal pris. Fastpris er ryddig, men velger man regningsarbeid bør dette kombineres med prisoverslag.

5. Be om dokumentasjon på sikkerhetsstillelse/garanti og forsikring (også gjerne ansvarsforsikring).

6. Ikke betal forskuddsvis mer enn loven gir adgang til.

7. Avtaler om endrings eller tilleggsarbeider bør være skriftlige. Det samme gjelder også hvilken innvirkning endringen eller tilleggsarbeidene har for prisen.