Forsinkelse

Gå til hovedinnhold

Forsinkelse

Det er ikke uvanlig entreprenøren bruker lenger tid enn det forbrukeren forventet. Når er arbeidene forsinket og hva har man i så fall krav på?

Når er entreprenøren forsinket?

En forsinkelse foreligger dersom ytelsen ikke er levert innen en viss tid. Entreprenøren skal overholde de avtalte frister, både delfrister og frister for overtakelse.

Hvorvidt det er avtalt en frist og hvordan denne skal beregnes, beror på en tolkning av avtalen.

Dersom det ikke er avtalt frister, skal entreprenøren sette i gang arbeidet så snart som mulig etter at han har fått klarsignal fra forbrukeren. Arbeidet skal deretter utføres med rimelig fremdrift og uten unødvendig opphold.

Har entreprenøren krav på fristforlengelse?

Entreprenøren kan kreve fristforlengelse dersom:

  • Forbrukeren krever endringer eller tilleggsarbeider som forsinker arbeidet
  • Arbeidet blir forsinket på grunn av forbrukeren eller noen han svarer for
  • Arbeidet blir forsinket av en hindring som ligger utenfor entreprenørens kontroll eller utenfor underentreprenørs kontroll

Entreprenøren har bare krav på fristforlengelse dersom entreprenøren har gitt forbrukeren melding om dette uten ugrunnet opphold etter at entreprenøren ble oppmerksom på det forhold som berettiger fristforlengelse.

Forbrukerens krav når entreprenøren er forsinket

Dersom det foreligger en forsinkelse kan forbrukeren gjøre gjeldende en rekke krav mot entreprenøren.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.