Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen, og tilsvare minst ti prosent av vederlaget. For krav som gjøres gjeldene etter overtagelsen kan garantien være fem prosent.

Dersom avtalen omfatter rett til grunnen, skal sikkerheten tilsvare fem prosent av vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, kan garantisummen være tre prosent. 

Garanti skal gis i form av selvskyldnergaranti eller deponering av den aktuelle pengesum i bank.

Forbrukeren har rett til å holde tilbake hele vederlaget inntil det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med disse bestemmelsene.