Entreprenørens plikt til å stille garanti

Gå til hovedinnhold

Entreprenørens plikt til å stille garanti

Entrprenøren plikter som hovedregel å stille garanti for rett oppfyllelse av avtalen. En slik garanti er meget viktig for deg som er forbruker, og det er derfor viktig å sørge for at garanti er stilt før arbeidene starter.

Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen, og tilsvare minst ti prosent av vederlaget. For krav som gjøres gjeldene etter overtagelsen kan garantien være fem prosent.

Dersom avtalen omfatter rett til grunnen, skal sikkerheten tilsvare fem prosent av vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, kan garantisummen være tre prosent. 

Garanti skal gis i form av selvskyldnergaranti eller deponering av den aktuelle pengesum i bank.

Forbrukeren har rett til å holde tilbake hele vederlaget inntil det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med disse bestemmelsene.

Vi hjelper deg som er medlem:

Har du et enkelt juss-spørsmål?

Har du et enkelt juss-spørsmål? I sammenheng med korona-utbruddet er jusstelefonen stengt. 

Send heller en epost til med ditt spørsmål!

NB: Ved stor pågang må du beregne noe mer tid enn vanlig. Vi håper på forståelse for dette.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.