Entreprenørens plikt til å stille garanti

Gå til hovedinnhold

Entreprenørens plikt til å stille garanti

Entrprenøren plikter som hovedregel å stille garanti for rett oppfyllelse av avtalen. En slik garanti er meget viktig for deg som er forbruker, og det er derfor viktig å sørge for at garanti er stilt før arbeidene starter.

Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen, og tilsvare minst ti prosent av vederlaget. For krav som gjøres gjeldene etter overtagelsen kan garantien være fem prosent.

Dersom avtalen omfatter rett til grunnen, skal sikkerheten tilsvare fem prosent av vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, kan garantisummen være tre prosent. 

Garanti skal gis i form av selvskyldnergaranti eller deponering av den aktuelle pengesum i bank.

Forbrukeren har rett til å holde tilbake hele vederlaget inntil det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med disse bestemmelsene.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.