Tiltak som er unntatt søknadsplikt er også unntatt nabovarsling etter plan- og bygningsloven, men kan være varslingspliktig etter naboloven § 6 dersom man ser at byggetiltaket kan bli til skade eller ulempe for naboeiendom.