Kommunens rolle i saker der tiltak er unntatt søknadsplikt

Gå til hovedinnhold

Kommunens rolle i saker der tiltak er unntatt søknadsplikt

I og med at kommunen ikke behandler søknader eller fatter vedtak i saker der tiltaket er unntatt søknadsplikt, er kommunens rolle begrenset.

  • Kommunen saksbehandler ikke søknader eller fatter vedtak.
  • Kommunen behandler ikke klager på denne type tiltak
  • Tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse med kommunen for å avklare om et planlagt tiltak er søknadspliktig eller ikke.
  • Kommunen har flere roller, f, eks kan den være vann- og avløpsmyndighet, veimyndighet eller bevaringsmyndighet (f. eks Byantikvaren i Oslo). Der tiltak berører disse etatenes myndighetsområder, kan det være nødvenig med tillatelse fra disse.
  • Kommunen kan føre tilsyn med tiltak unntatt fra søknad og tillatelse på lik linje med søknadspliktige tiltak. Kommunen vil dessuten ha hjemmel for å kreve tiltaket fjernet etter pbl § 32-3, for eksempel dersom tiltaket medfører fare eller er ulovlig. Ulovlige tiltak kan også føre til ileggelse av overtredelsesgebyr.
  • Det det er fastsatt i forskriften skal kommunen, etter melding fra tiltakshaver, føre inn plasseringen av tiltaket i sitt kartgrunnlag. Dette gjelder tiltak etter § 4-1 bokstav a og b (garasjer/boder/uthus og tilbygg).

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.