Kan du klage?

Gå til hovedinnhold

Kan du klage?

I saker unntatt søknadsplikt har kommunene en begrenset rolle siden den ikke fatter vedtak i saken, og det ikke er noe vedtak å påklage. Hva kan man da gjøre dersom naboen har satt opp en garasje som blir til stor sjenanse for deg?

Det første man bør undersøke er om vilkårene for unntatt søknadsplikt er oppfylt. Er de ikke det kan man melde saken som en ulovlighetssak til kommunen.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, kan det likevel medføre så store ulemper at disse overstiger tålegrensen i naboloven §2. I så fall må man som nabo bringe saken inn for retten, og få dom for retting eller at tiltaket fjernes. Før man går til et slikt skritt bør man få vurdert spørsmålet av advokat.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.