Kan du klage?

Gå til hovedinnhold

Kan du klage?

I saker unntatt søknadsplikt har kommunene en begrenset rolle siden den ikke fatter vedtak i saken, og det ikke er noe vedtak å påklage. Hva kan man da gjøre dersom naboen har satt opp en garasje som blir til stor sjenanse for deg?

Det første man bør undersøke er om vilkårene for unntatt søknadsplikt er oppfylt. Er de ikke det kan man melde saken som en ulovlighetssak til kommunen.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, kan det likevel medføre så store ulemper at disse overstiger tålegrensen i naboloven §2. I så fall må man som nabo bringe saken inn for retten, og få dom for retting eller at tiltaket fjernes. Før man går til et slikt skritt bør man få vurdert spørsmålet av advokat.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.