Det første man bør undersøke er om vilkårene for unntatt søknadsplikt er oppfylt. Er de ikke det kan man melde saken som en ulovlighetssak til kommunen.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, kan det likevel medføre så store ulemper at disse overstiger tålegrensen i naboloven §2. I så fall må man som nabo bringe saken inn for retten, og få dom for retting eller at tiltaket fjernes. Før man går til et slikt skritt bør man få vurdert spørsmålet av advokat.