Hjelpemidler for å avklare om et tiltak er søknadspliktig

Gå til hovedinnhold

Hjelpemidler for å avklare om et tiltak er søknadspliktig

Det kan være vanskelig å avklare om et tiltak oppfyller vilkårene for å være unntatt søknadsplikt, men det er hjelp å få! Direktoratet for Byggkvalitet (www.dibk.no) har mye nyttig informasjon og forskjellige nettbaserte verktøy på sine hjemmesider, og kommunene kan gi veiledning og avklaringer.

Direktoratet for Byggkvalitet har oversikt over byggereglene på sine hjemmesider dibk.no. Her finner man blant annet Byggsaksforskriften (SAK 10) og Byggteknisk forskrift (TEK 10) med oppdaterte veiledninger. Man finner også en rekke temaveiledninger som gir godt grunnlag for å avklare om tiltaket du ønsker å oppføre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke krav som gjelder.

DIBK har også laget nettbaserte verktøy for å beregne ledig areal på tomten, verktøy for å sjekke ut om tiltaket du planlegger kan oppføres uten søknad samt annen relevant informasjon.

Dersom man er i tvil om tiltaket man ønsker å oppføre er søknadspliktig eller ikke, anbefaler vi at man kontakter kommunen for veiledning. Kommunen har oversikt over gjeldende arealplaner, kommunal praksis osv. Dersom man ikke kan få tilstrekkelig veiledning over telefon, i kommunens servicetorg eller liknende, kan man i mange kommuner sende en skriftlig forespørsel om behovet for søknad. Man kan også be om en forhåndskonferanse med kommunen der man får gjennomgått tiltaket opp mot gjeldende regelverk. Mange kommuner tar seg betalt for forhåndskonferanser, men dette kan være vel anvendte penger for å slippe å oppføre noe som senere viser seg å være i strid med regelverket.  

Mange kommuner har lagt ut kommunens arealplaner på sine hjemmesider, slik at man enkelt kan finne ut hva som gjelder ved søk på gårds- og bruksnummer eller adresse. I motsatt fall må man kontakte kommunen og be om å få nødvendig kartgrunnlag.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.