Avtale og lovverk

Gå til hovedinnhold

Avtale og lovverk

Avtalen med entreprenøren bør gjøres skriftlig. Begge parter kan kreve dette. Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av bustadoppføringslova.

Hvilke regler gjelder?

Bustadoppføringslova gjelder avtale mellom forbrukere og yrkesutøvere om oppføring av ny eierbolig. Det omfatter eneboliger og boliger i sameie og borettslag. Fritidsboliger omfattes også. Oppføring av bolig som forbrukeren skal leie omfattes ikke av loven.

Loven skiller mellom to ulike avtaler som omfattes av lovverket:

Når forbrukeren eier selv tomta boligen skal oppføres på
Bustadoppføringslova gjelder for det første de tilfeller hvor forbrukeren selv eier eller disponerer tomta som boligen skal oppføres på. Avtalen med entreprenøren gjelder da ikke eiendomsretten til tomta, men hele eller deler av oppføringen av boligen. Loven gjelder for arbeid som blir utført direkte som ledd i oppføring av bygning til boligformål, og omfatter således alle større eller mindre oppdrag som blir utført som ledd i oppføringen. Dette gjelder også når disse blir utførte som selvstendige oppdrag

Avtalen med entreprenør som gjelder både kjøp av tomt og oppføring av bolig på tomten
For det andre gjelder bustadoppføringsloven for avtaler med entreprenøren om kjøp av fast eiendom og oppføring av ny eierbolig på tomta. Det er her en forutsetning at arbeidet ikke er fullført på avtaletiden. Er arbeidet fullført når avtalen inngås gjelder avhendingsloven..

 Full ombygging skal likestilles med nyoppføring, og reguleres dermed av bustadoppføringslova isteden for håndverkertjenesteloven. Ombyggingen må være så omfattende at boligen praktisk sett fremstår som en ny bolig.

Viktig med skriftlig avtale

Selv om forbrukere som inngår avtale om oppføring av bolig er beskyttet av reglene i bustadoppføringslova, er det fortsatt viktig å sørge for å ha en skriftlig avtale med entreprenør. Begge parter kan kreve en skriftlig avtale.

Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av bustadoppføringslova.

Det anbefales at man benytter en standardkontrakt som utgangspunkt for avtalen med entreprenøren. Standardkontraktene er utformet av representanter både fra byggebransjen og forbrukersiden, og er i samsvar med gjeldende lovgivning på området.

 

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.